Crisisnoodopvang in Voorthuizen: terugblik

De periode van de crisisnoodopvang van asielzoekers op vakantiepark Ackersate in Voorthuizen is al ruim over de helft. Over 5 weken verhuizen zij naar een ander locatie van het COA. Burgemeester Jan Luteijn blikt terug en kijkt vooruit.

Burgemeester Luteijn: “De crisisnoodopvang loopt richting het einde. De afspraak was, dat de opvang uiterlijk tot eind van dit jaar zou duren. Dat heb ik ook de omwonenden en vaste parkgasten van Ackersate beloofd. Dus op 30 december vertrekken de vluchtelingen uit Voorthuizen. Dan is de noodopvanglocatie 3,5 maanden in bedrijf geweest. In de dagen na 30 december worden de tijdelijke woningen (cabins) weer weggehaald. De eigenaar van Ackersate heeft dan ook het terrein weer nodig om het klaar te maken voor het voorjaar. Terugkijkend, kan ik zeggen dat ik tevreden ben met de manier waarop de opvang is verlopen. Ook de omwonenden geven aan dat zij weinig tot geen overlast hebben ervaren.”

Vluchtelingen

Tussen de 80 en 85 vluchtelingen hebben ruim 2 maanden geleden hun intrek genomen in de cabins die geplaatst zijn op vakantiepark Ackersate. Er zat weinig verloop in de groep. Een enkele keer vertrok er iemand en kwam er een nieuwe vluchteling voor terug. De meeste bewoners komen uit Syrië. Dat is de hele periode zo gebleven.

Draagvlak

“Bij aanvang van de crisisnoodopvang klonken er bezorgde geluiden van omwonenden en vakantiegangers van vakantiepark Ackersate. Ik begrijp dat wel, want onbekend maakt onbemind. En bovendien hoor en zie je in de media wel eens negatieve berichten over asielzoekers. Maar je moet niet vergeten, dat dat uitzonderingen zijn. En ook Nederlandse mensen gaan wel eens de fout in. Gelukkig is er bij onze crisisnoodopvang weinig bijzonders gebeurd. Er was wel eens onenigheid. Ik heb tijdens de informatieavonden voorafgaand aan de noodopvang beloofd, dat we mensen terug naar Ter Apel zouden sturen als zij voor overlast zorgden. Dat hebben we enkele keren gedaan. Daarmee hebben we voorkomen dat zij buiten de opvanglocatie problemen konden geven. Maar over het algemeen is alles heel rustig verlopen. Ik ben blij dat de omwonenden en de parkgasten de vluchtelingen de kans hebben gegeven om te aarden op hun tijdelijke verblijfplek. Mijn waardering daarvoor is groot.”, aldus de burgemeester.

Op en om de opvanglocatie

De afgelopen tijd heeft de gemeente waar mogelijk ingespeeld op de zorgen die omwonenden uitten. Luteijn: “Buurtbewoners duidden de Brugveenseweg aan als onveilig. Het was er donker en misschien zouden de vluchtelingen worden geschept door het verkeer als ze langs die weg zouden lopen. Voor ieders veiligheid hebben we tijdelijk extra verlichting langs de weg geplaatst. Ook is op verzoek het parkeerverbod aan één kant van de weg tijdelijk uitgebreid naar beide zijden van de weg. De crisisnoodopvangplek werd afgescheiden van de rest van het vakantiepark met hekken waarop zwarte doeken zaten. Een ongezellig gezicht. Het wordt als vriendelijker ervaren, dat we die doeken inmiddels hebben afgewisseld met doeken waarop afbeeldingen van natuur staan.”

Hulp vanuit de samenleving

De inwoners van de gemeente Barneveld hebben een groot hart. Burgemeester:” Het is geweldig om te zien hoeveel vrijwilligers van kerken, de moskee en andere organisaties een bijdrage leveren aan het welzijn van vluchtelingen. Aan het begin heeft een groep inwoners de woningen schoongemaakt en alle bedden opgemaakt. Er zijn vrijwilligers die voor de locatie de noodzakelijke boodschappen doen. Ook hebben vrijwilligers meerdere malen gezorgd voor vervoer naar de winkel van Stichting TOF. Daar konden de vluchtelingen hun korte broeken en open schoenen gratis vervangen door ingezamelde warmere kleding en schoenen. Verder zorgen organisaties zoals bijvoorbeeld Be Active & Creative en Welzijn Barneveld voor een activiteitenprogramma. Dit biedt de vluchtelingen structuur en een aangename invulling van een deel van de dag. U kunt dan denken aan voetballen onder begeleiding, creatieve activiteiten en taallessen via Taalmaatje. Een groep van ongeveer 25 mannen gaat wekelijks naar de moskee voor het gebed. Als de opvang achter de rug is, zullen wij als blijk van waardering nog iets organiseren voor de vrijwilligers. Zij horen hier binnenkort meer over. Daarnaast willen we ook nog  een samenzijn organiseren met omwonenden en de jaarplaatshouders van het vakantiepark. Met hen willen we dan nog eens terugkijken op de afgelopen periode. De saamhorigheid en hulpvaardigheid van onze inwoners vervullen mij als burgemeester met trots.”

Veiligheid

De samenwerking met en tussen de beveiliging op de locatie, de politie en de boa’s verloopt goed. Burgemeester Luteijn: ”Met de politie en de boa’s hebben we afgesproken dat zij regelmatig een extra rondje maken in de buurt van de opvanglocatie. Ook de wijkagent komt af en toe even op de locatie kijken hoe het gaat. Hij geeft aan dat alles rustig verloopt. Ik verwacht en hoop dat dit de laatste paar weken ook zo zal blijven.”

Uitdagingen

Zijn er dan helemaal geen uitdagingen geweest in de afgelopen periode? Jan Luteijn: ”Natuurlijk wel. Net als overal waar mensen samen leven, zijn er hier soms ook dingen op te lossen. Er zijn soms persoonlijke casussen waar je als gemeente op moet inspelen. Er was bijvoorbeeld een persoon die andere, speciale,  hulp nodig had dan wij hem konden bieden. Een andere uitdaging was de uitvoering van het besluit om als gemeente tijdelijk leefgeld van 12,50 per week te verstrekken. De vluchtelingen op onze crisisnoodopvanglocatie ontvingen dit namelijk nog steeds niet vanuit het COA. En dan is er  nog de stroomvoorziening op de locatie. Dat is ook een uitdaging, zeker nu het kouder wordt. We hebben uiteindelijk een aggregaat moeten plaatsen om dit allemaal voor elkaar te krijgen.”

Tenslotte

Het gemeentelijke team dat verantwoordelijk is voor de opvang van de vluchtelingen heeft hard gewerkt om alles steeds in goede banen te leiden. Dat geldt ook voor de poule van locatiemanagers, de beveiliging en de EHBO-ers op de locatie. Het was een prestatie dat het team de opvanglocatie vanaf het moment van ons idee om hieraan mee te werken, binnen drie weken volledig draaiende had. Ik ben blij dat we een goede bijdrage hebben kunnen leveren in de crisisnoodopvang. En we hebben veel geleerd, wat we later weer kunnen inzetten wanneer er in onze gemeente een asielzoekerscentrum voor langere tijd wordt gerealiseerd.”