Barneveld stelt beleid ‘bommenregeling’ op

In de grond van de gemeente Barneveld kunnen nog explosieven uit de Tweede Wereldoorlog zitten. Dit kan aan het licht komen bij werkzaamheden. Het college van de gemeente Barneveld heeft nu beleid voor ontplofbare oorlogsresten opgesteld. Dit beleid beschrijft de subsidieregeling voor het opsporen en opruimen van achtergebleven explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. Ook staat in de regeling waar informatie te vinden is over de aanwezigheid van oorlogsresten, welke procedures er gelden en hoe we veilig met de ontplofbare resten omgaan.

Over de subsidieaanvraag

Organisaties en personen kunnen bij de gemeente een aanvraag indienen voor subsidie als er kosten zijn gemaakt voor het opsporen en opruimen van ontplofbare oorlogsresten. Dit kan (jaarlijks) voor 1 november. Bij de aanvraag staat beschreven welke voorwaarden er gelden voor de aanvraag. Zie: Subsidie ontplofbare oorlogsresten.

Voorwaarden

Het college toetst per aanvraag of deze voldoet aan de richtlijnen. Vervolgens besluit de gemeenteraad 1 keer per jaar welke aanvragen daadwerkelijk worden gehonoreerd. Uitgangspunt is dat de subsidieregeling bedoeld is voor projecten met een maatschappelijk belang. De subsidie geldt dus niet voor private partijen die de kosten vanuit de marktopbrengst kunnen dragen.

Verzoek gemeenteraad

De gemeenteraad heeft in maart 2023 verzocht dit beleid op te stellen. De beleidsnota staat op de lijst van ingekomen stukken voor de gemeenteraadvergadering van 27 september De raad kan in de vergadering de nota nog bespreken en aanpassingen voorstellen. 
Zie: Besluit B&W over beleidsnota subsidie ontplofbare oorlogsresten d.d. 22-8-23