Aanleg 2 verkeersplateaus in de Van Wijnbergenlaan

Weg afgesloten van 3 september tot en met 5 oktober

Deze plateaus worden gerealiseerd ter hoogte van de Dirk van Gheijnlaan en de Ambrosius van Ommerenlaan. De weg is volledig afgesloten voor doorgaand verkeer. De Dirk van Gheijnlaan is bereikbaar via de Wethouder Rebellaan naast huisnummer 13. Hier wordt de paal verwijderd zodat de woningen met de auto bereikbaar zijn. Het kruispunt Stationsweg en de Van Wijnbergenlaan blijft open.

De aanleg van de plateaus aan de Van Wijnbergenlaan maken deel uit van het inrichten van een 30-kilometer- zone in de Vaarst. We richten deze twee kruisingen in als gelijkwaardige kruisingen, waardoor het verkeer van rechts er voorrang heeft.

De doorgaande route door de wijk (Van Wijnbergenlaan en Wethouder Rebellaan) blijft grotendeels een snelheidsregime van 50 km/u houden.

Alleen het middelste gedeelte van deze route is opgenomen in de 30-kilometer-zone. Dit doen we om ervoor te zorgen dat verkeer niet onnodig door de wijk rijdt, maar er toch een goede verbinding vanuit de woonstraten naar de hoofdwegenstructuur, de Stationsweg en de Thorbeckelaan blijft bestaan.

De gemeente Barneveld voert 30-kilometer-zones in om de verkeersveiligheid in woonwijken te verbeteren. Dit is opgenomen in het Gemeentelijke Verkeers- en Vervoersplan dat door de gemeenteraad is vastgesteld.

De omwonenden van de Van Wijnbergenlaan hebben over het invoeren van de 30-kilometer-zone en de werkzaamheden in augustus een brief ontvangen. Het verkeersbesluit met betrekking tot de 30-kilometer-zone heeft tot 5 juli ter inzage gelegen en is gepubliceerd.

Voor vragen kunt u contact opnemen met de afdeling Verkeer via telefoonnummer 14 0342 of .

Naar overzicht