Planning

We werken als gemeente aan de omgevingsvisie. Dit is de planning:

 • 1e kwartaal 2021: definitiefase van het project door de raad 
 • 2e kwartaal 2021: opzet participatieaanpak samen met bureau
 • 3e kwartaal 2021:
  • gemeente bereidt eerste participatieronde voor
  • start MER-procedure
 • 4e kwartaal 2021:
  • in gesprek met inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners
  • opstellen potloodschets
 • 1e kwartaal 2022:
  • vervolggesprekken met inwoners en organisaties
  • verwerken van alle opmerkingen en meningen in een concept-omgevingsvisie
 • 2022: besluitvorming van de gemeenteraad over de omgevingsvisie
 • 2023: vaststellen omgevingsvisie

De planning geeft een richting, maar kan veranderen.