Participatieplicht

Als de omgevingswet van kracht wordt, geldt er in bepaalde gevallen een participatieplicht. Dat houdt in dat u in die gevallen verplicht bent om belanghebbenden te betrekken bij uw plan. U moet daarvan ook een participatieverslag maken. In de link vindt u de gevallen waar dat voor geldt. Om u daarbij te helpen, kunt u gebruik maken van een handleiding participatie en een inspiratiegids.