1 wet, 1 loket, 1 procedure

De Omgevingswet regelt het beheer en de ontwikkeling van onze fysieke leefomgeving. De fysieke leefomgeving is wat je ziet, voelt en ruikt. Dat zijn bijvoorbeeld gebouwen, wegen, parken, een schone lucht, sloten, rivieren, bossen. De huidige wetgeving is door alle losse wetten erg ingewikkeld. Daardoor kan het lang duren voordat een project start.

Doel omgevingswet

Met de nieuwe Omgevingswet voegt de overheid alle regels samen. Het doel is dat mensen de regels beter begrijpen en om ze voor iedereen beter bereikbaar te maken. Het resultaat is meer succesvolle uitvoering van ideeën en plannen van inwoners, ondernemers en organisaties. En uiteindelijk een betere leefomgeving voor ons allemaal. De gemeente heeft ook meer ruimte om eigen keuzes te maken. En er is meer ruimte voor ideeën en initiatieven van bewoners, ondernemers en andere partijen in onze gemeente.

Vanaf 2022 geldt dus: 1 wet, 1 loket, 1 procedure. Die procedure gaat bovendien van 26 naar 8 weken. Dit proces verloopt straks volledig digitaal. De aparte websites waar nu vergunningen worden aangevraagd vervallen.

De afgelopen jaren is er in Barneveld gewerkt aan de voorbereiding van de invoering van de Omgevingswet. Alles wat gedaan is en de ideeën hoe we willen omgaan met de Omgevingswet in Barneveld zijn samengevat in een koersdocument

Naar overzicht