Omgevingswet

De nieuwe Omgevingswet komt eraan. Deze wet vervangt alle wet- en regelgeving voor de fysieke leefomgeving. Denk aan wonen, ruimte, infrastructuur, milieu en water. De invoering van de wet is een behoorlijke omslag voor bewoners, ondernemers en organisaties.

Gemeente Barneveld bereidt zich voor op het invoeren van deze wet. De belangrijkste instrumenten hiervoor zijn de Omgevingsvisie, het Omgevingsplan en de Omgevingsprogramma’s. De gemeente betrekt hierbij inwoners, ondernemers, belangengroeperingen en andere organisaties.