Zienswijze indienen

  • Een zienswijze is een reactie op een voorgenomen besluit.
  • bijvoorbeeld bij een vergunning of een ontwerpbestemmingsplan.
  • Dit doet u voordat een vergunning is verleend of een besluit is genomen.
  • Bij de bekendmaking staat waarvoor en wanneer u een zienswijze kunt indienen.
  • Uw zienswijze dient u schriftelijk of digitaal in.
  • U ontvangt schriftelijk of digitaal een reactie.
Inloggen met DigiD Zienswijze indienen via DigiD Inloggen met eHerkenning Niveau 2+ Zienswijze indienen