Welstandstoetsing

 • Welstandstoetsing gebeurt automatisch als u een omgevingsvergunning aanvraagt. 
 • Op de kaart bij de welstandsnota staat waar welstandstoetsing nodig is.
 • De dorpsbouwmeester beoordeelt de aanvraag Omgevingsvergunning op welstand.
 • De welstandzitting is wekelijks op dinsdag. De agenda vindt u in de loop van maandag hieronder.
 • Wilt u vooraf weten of uw bouwplannen voldoen aan de welstandseisen? Doe dan eerst een vooronderzoek.
 • Voor vragen belt u op donderdagmorgen tussen 09.30 en 10.30 uur met de dorpsbouwmeester, 06 229 45 235.

Agenda welstandscommissie 26 september 2023

Bouwplannummer Onderwerp Adres Behandelaar
2023VP573 Het bouwen van een woning Essenerweg 000 in Kootwijkerbroek A. van Ginkel
2023VP594 Het bouwen van een vrijstaande woning Speulderbosweg 0 in Garderen E.B. Doekemeijer
2023VP607 Het bouwen van een woning Kerkweg 0 plan Oostbroek in Kootwijkerbroek E.B. Doekemeijer
2023W1112 Het plaatsen van zonnepanelen Rijksweg 63 in Voorthuizen E.B. Doekemeijer
2023W1376 Het plaatsen van 2 dakkapellen Ouwendorperweg 21 in Garderen N. Nijkamp
2023W1548 Het plaatsen van een dakkapel Ploegschaar 12 in Voorthuizen N. Nijkamp
2023W1568 Het wijzigen van de gevels Gildeweg 31 in Barneveld S. Bacaksiz
2023W1580 Het plaatsen van een dakkapel, voorzijde woning Orpingtonlaan 12 in Barneveld C.M. Rekker
2023W1676 Het restaureren van het monument Schoutenstraat 8 in Barneveld E.B. Doekemeijer
2023W1784 Het bouwen van een woning met bijgebouw Kapweg 0 in Kootwijkerbroek H.H. van Hierden
2023W1803 Het bouwen van een faunatoren Stationsweg 45 in Barneveld C.M. Rekker
2023W1822 Het verbouwen en uitbreiden van de woning Broekweg 20 in Stroe N. Nijkamp
2023W1835 Het bouwen van een bedrijfsruimte Koningsbergenweg 0 GDR-H-4768 in Barneveld S. Bacaksiz
2023W1836 Het bouwen van een bedrijfsruimte Koningsbergenweg 0 GDR-H-4767 in Barneveld S. Bacaksiz
2023W1853 Het uitbreiden van de woning Rembrandtstraat 50 in Voorthuizen E.B. Doekemeijer
2023W1870 Het vergroten van de woning Doornenburg 34 in Barneveld C.M. Rekker
2023W1875 Het vernieuwen van de bovenbouw van de stal Scherpenzeelseweg 141 in Barneveld H.H. van Hierden
2023W1878 Het vervangen van de woning Platanenstraat 20 in Zwartebroek C.M. Rekker

 • De regels en plaatsen (welstandscriteria en -regimes) staan in de welstandsnota en welstandskaart 2022 (pdf, 4 MB).
  Let op: de kaart op bladzijde 56 van de welstandsnota is vervallen. De juiste gebiedsindeling staat op de welstandskaart 2022.
 • Soms geldt ook een beeldkwaliteitsplan.

In de welstandsnota wordt onderscheid gemaakt tussen verschillende welstandsregimes:

 • Welstandsvrij: voor deze gebieden geldt geen beoordeling (meer) door de dorpsbouwmeester.
 • Beperkt welstandsregime: het gebouw of het object wordt beoordeeld in relatie tot haar omgeving (de zogenoemde stedenbouwkundige benadering).
 • Regulier welstandsregime: het gebouw of het object wordt beoordeeld in relatie tot haar omgeving, maar ook als zelfstandig object (de zogenoemde architectonische benadering).
 • Bijzonder welstandsregime: het gebouw of het object wordt beoordeeld in relatie tot haar omgeving, als zelfstandig object en voor wat betreft de details van het gebouw (de zogenoemde esthetische benadering).

Het verschil tussen de welstandsregimes heeft te maken met een beoordeling op één, twee of maximaal drie schaalniveaus: omgeving, gebouw en detail.

 • U vraagt een vooronderzoek of omgevingsvergunning aan.
 • De aanvraag wordt bekeken.
 • De dorpsbouwmeester behandelt de aanvraag in de wekelijkse welstandszitting.
 • De dorpsbouwmeester brengt advies uit.
 • De uitslag komt bij de aanvraag van uw omgevingsvergunning of vooronderzoek.
 • Deze ontvangt u via de Omgevingsdienst de Vallei (OddV).