Welstandstoetsing

  • Welstandstoetsing gebeurt automatisch als u een omgevingsvergunning aanvraagt. 
  • Op de kaart bij de welstandsnota staat waar welstandstoetsing nodig is.
  • De dorpsbouwmeester beoordeelt de aanvraag Omgevingsvergunning op welstand.
  • De welstandzitting is wekelijks op dinsdag. De agenda vindt u in de loop van maandag hieronder.
  • Wilt u vooraf weten of uw bouwplannen voldoen aan de welstandseisen? Doe dan eerst een vooronderzoek.
  • Voor vragen belt u op donderdagmorgen tussen 09:30 en 10:30 uur met de dorpsbouwmeester T 06 229 45 235.