Welstandstoetsing

 • Welstandstoetsing gebeurt automatisch als u een omgevingsvergunning aanvraagt. 
 • Op de kaart bij de welstandsnota staat waar welstandstoetsing nodig is.
 • De dorpsbouwmeester beoordeelt de aanvraag Omgevingsvergunning op welstand.
 • De welstandzitting is wekelijks op dinsdag. De agenda vindt u in de loop van maandag hieronder.
 • Wilt u vooraf weten of uw bouwplannen voldoen aan de welstandseisen? Doe dan eerst een vooronderzoek.
 • Voor vragen belt u op donderdagmorgen tussen 09.30 en 10.30 uur met de dorpsbouwmeester, 06 229 45 235.

Bouwplannummer Omschrijving Bouwlocatie Behandelaar
2020W3227 Het bouwen van een evenementenhal Thorbeckelaan 123 in Barneveld R.J. Poll
2021W0920 Het vervangen van een bijgebouw Wolweg 79 in Stroe H.H. van Hierden
2022VP117 Het bouwen van een woning Hunnenweg 0 in Voorthuizen N. Nijkamp
2022VP418 Het verbouwen en uitbreiden van de woning P.C. Hooftstraat 63 in Barneveld N. Nijkamp
2022VP500 Het gedeeltelijk vernieuwen van de winkel Dorpsstraat 1 in Garderen N. Nijkamp
2022VP654 Het bouwen van een vrijstaande woning Eendrachtstraat 6 in Terschuur E.B. Doekemeijer
2022W1601 Het plaatsen van een erfafscheiding G.H. Roeterdinkstraat 42 in Voorthuizen C.M. Rekker
2022W1651 Het bouwen van een woning Hulstweg 5 in Kootwijkerbroek C.M. Rekker
2022W1965 Het vergroten van de entree Breveenseweg 13 in Stroe C.M. Rekker
2022W2024 Het verbouwen van de woning Neerijnen 68 in Barneveld C.M. Rekker
2022W2116 Een veranda en een technische ruimte Garderbroekerweg 51 in Kootwijkerbroek H.H. van Hierden

 • De regels en plaatsen (welstandscriteria en -regimes) staan in de welstandsnota en welstandskaart 2018.
  Let op: de kaart op bladzijde 56 van de welstandsnota is vervallen. De juiste gebiedsindeling staat op de welstandskaart 2018.
 • Soms geldt ook een beeldkwaliteitsplan.

In de welstandsnota wordt onderscheid gemaakt tussen verschillende welstandsregimes:

 • Welstandsvrij: voor deze gebieden geldt geen beoordeling (meer) door de dorpsbouwmeester.
 • Beperkt welstandsregime: het gebouw of het object wordt beoordeeld in relatie tot haar omgeving (de zogenoemde stedenbouwkundige benadering).
 • Regulier welstandsregime: het gebouw of het object wordt beoordeeld in relatie tot haar omgeving, maar ook als zelfstandig object (de zogenoemde architectonische benadering).
 • Bijzonder welstandsregime: het gebouw of het object wordt beoordeeld in relatie tot haar omgeving, als zelfstandig object en voor wat betreft de details van het gebouw (de zogenoemde esthetische benadering).

Het verschil tussen de welstandsregimes heeft te maken met een beoordeling op één, twee of maximaal drie schaalniveaus: omgeving, gebouw en detail.

 • U vraagt een vooronderzoek of omgevingsvergunning aan.
 • De aanvraag wordt bekeken.
 • De dorpsbouwmeester behandelt de aanvraag in de wekelijkse welstandszitting.
 • De dorpsbouwmeester brengt advies uit.
 • De uitslag komt bij de aanvraag van uw omgevingsvergunning of vooronderzoek.
 • Deze ontvangt u via de Omgevingsdienst de Vallei (OddV).