Welstandstoetsing

 • Welstandstoetsing gebeurt automatisch als u een omgevingsvergunning aanvraagt. 
 • Op de kaart bij de welstandsnota staat waar welstandstoetsing nodig is.
 • De dorpsbouwmeester beoordeelt de aanvraag Omgevingsvergunning op welstand.
 • De welstandzitting is wekelijks op dinsdag. De agenda vindt u in de loop van maandag hieronder.
 • Wilt u vooraf weten of uw bouwplannen voldoen aan de welstandseisen? Doe dan eerst een vooronderzoek.
 • Voor vragen belt u op donderdagmorgen tussen 09.30 en 10.30 uur met de dorpsbouwmeester T 06 229 45 235.

Bouwplannummer Omschrijving Bouwlocatie Behandelaar
2021VP518 Het bouwen van 4 studio's en 1 appartement Raadhuisplein 22 in Barneveld C.M. Rekker
2022VP050 Het plaatsen van zonnepanelen Rijksweg 66 in Voorthuizen N. Nijkamp
2022VP311 Het bouwen van een bedrijfshal met kantoor Transportweg 00 in Barneveld S. Bacaksiz
2022W0034 Het bouwen van een overkapping Speulderweg 41 in Garderen N. Nijkamp
2022W0276 Het bouwen van 21 woningen Langhuis 0 , Dwarshuis en Hogelandster in Voorthuizen E.B. Doekemeijer
2022W0278 Het realiseren van winkelruimte en 46 appartementen inclusief parkeergarage Torenplein 0 - Langstraat in Barneveld E.B. Doekemeijer
2022W0649 Het plaatsen van zonnepanelen Lage Boeschoterweg 19 in Garderen E.B. Doekemeijer
2022W0650 Het plaatsen van zonnepanelen Lage Boeschoterweg 21 A in Garderen E.B. Doekemeijer
2022W1017 Het bouwen van een varkensstal Valkseweg 289 in Barneveld M. Stigter
2022W1028 Het gewijzigd bouwen van een woning met bijgebouw ten opzichte van verleende vergunning A105/2011 Essenerweg 131 in Kootwijkerbroek H.H. van Hierden
2022W1052 Het plaatsen van een erker Hoevelakenseweg 138 in Terschuur H.H. van Hierden
2022W1067 Het vervangen en uitbreiden van de veldschuur Leemweg 10 in Zwartebroek H.H. van Hierden
2022W1100 Het wijzigen van de voorgevel van de woning Breihutterweg 10 in Kootwijkerbroek H.H. van Hierden

 • De regels en plaatsen (welstandscriteria en -regimes) staan in de welstandsnota en welstandskaart 2018.
  Let op: de kaart op bladzijde 56 van de welstandsnota is vervallen. De juiste gebiedsindeling staat op de welstandskaart 2018.
 • Soms geldt ook een beeldkwaliteitsplan.

In de welstandsnota wordt onderscheid gemaakt tussen verschillende welstandsregimes:

 • Welstandsvrij: voor deze gebieden geldt geen beoordeling (meer) door de dorpsbouwmeester.
 • Beperkt welstandsregime: het gebouw of het object wordt beoordeeld in relatie tot haar omgeving (de zogenoemde stedenbouwkundige benadering).
 • Regulier welstandsregime: het gebouw of het object wordt beoordeeld in relatie tot haar omgeving, maar ook als zelfstandig object (de zogenoemde architectonische benadering).
 • Bijzonder welstandsregime: het gebouw of het object wordt beoordeeld in relatie tot haar omgeving, als zelfstandig object en voor wat betreft de details van het gebouw (de zogenoemde esthetische benadering).

Het verschil tussen de welstandsregimes heeft te maken met een beoordeling op één, twee of maximaal drie schaalniveaus: omgeving, gebouw en detail.

 • U vraagt een vooronderzoek of omgevingsvergunning aan.
 • De aanvraag wordt bekeken.
 • De dorpsbouwmeester behandelt de aanvraag in de wekelijkse welstandszitting.
 • De dorpsbouwmeester brengt advies uit.
 • De uitslag komt bij de aanvraag van uw omgevingsvergunning of vooronderzoek.
 • Deze ontvangt u via de Omgevingsdienst de Vallei (OddV).