Welstandstoetsing

 • Welstandstoetsing gebeurt automatisch als u een omgevingsvergunning aanvraagt. 
 • Op de kaart bij de welstandsnota staat waar welstandstoetsing nodig is.
 • De dorpsbouwmeester beoordeelt de aanvraag Omgevingsvergunning op welstand.
 • De welstandzitting is wekelijks op dinsdag. De agenda vindt u in de loop van maandag hieronder.
 • Wilt u vooraf weten of uw bouwplannen voldoen aan de welstandseisen? Doe dan eerst een vooronderzoek.
 • Voor vragen belt u op donderdagmorgen tussen 09.30 en 10.30 uur met de dorpsbouwmeester, 06 229 45 235.

Bouwplannummer Omschrijving Bouwlocatie Behandelaar
2021VP865 Het legaliseren van de verbouwing van het bijgebouw en de woning ten behoeve van kamerverhuur Esvelderweg 7 in Kootwijkerbroek S. Bacaksiz
2022VP877 Het bouwen van een woning Prinsenhof 0 in Voorthuizen H.H. van Hierden
2022VP878 Het bouwen van een tiny house (kavel 2) Nijkerkerweg 120 in Barneveld C.M. Rekker
2022W2229 Het bouwen van een woning Ringlaan 0 naast nr. 2A in De Glind N. Nijkamp
2022W2320 Het wijzigen van de verleende omgevingsvergunning 2020W0906 (vergroting bijgebouw) Essenerweg 71 A in Kootwijkerbroek C.M. Rekker
2022W2756 Het bouwen van een woning Platanenstraat 59 in Zwartebroek N. Nijkamp
2022W2797 Het bouwen van een woning Krumselaarseweg 9 in Barneveld H.H. van Hierden
2022W2827 Het plaatsen van een antenne-installatie voor mobiele telecommunicatie Garderbroekerweg 0 Aanschotergat in Voorthuizen N. Nijkamp
2022W2934 Het verbouwen en uitbreiden van de woning Lijsterstraat 37 in Barneveld N. Nijkamp
2022W2953 Het gewijzigd uitvoeren van verleende omgevingsvergunning 2020W2647 Hoefweg 5 in Barneveld S. Bacaksiz
2022W2969 Het verbouwen en uitbreiden van de woning en het vervangen van de carport Henri Dunantlaan 77 in Barneveld C.M. Rekker
2022W3022 Het plaatsen van een lift Nipkowstraat 2 in Barneveld S. Bacaksiz
2022W3065 Het bouwen van 39 woningen Stroeërschoolweg 0 Wulperveld in Stroe R.J. Poll
2022W3066 Het vervangen van het bedrijfsgebouw en het herschikken van de dieraantallen Ravensgoedseweg 1 in Zwartebroek H.H. van Hierden/L. Egbers
2022W3089 Het bouwen van een tiny house (kavel 1) Nijkerkerweg 0 ter hoogte van nr. 120 en 124 in Barneveld C.M. Rekker
2022W3114 Het uitbouwen van de garage voor opslag Platanenstraat 76 A in Zwartebroek S. Bacaksiz
2023VP009 Het verbouwen en uitbreiden van de woning Amersfoortsestraat 73 in Barneveld C.M. Rekker

 • De regels en plaatsen (welstandscriteria en -regimes) staan in de welstandsnota en welstandskaart 2022 (pdf, 4 MB).
  Let op: de kaart op bladzijde 56 van de welstandsnota is vervallen. De juiste gebiedsindeling staat op de welstandskaart 2022.
 • Soms geldt ook een beeldkwaliteitsplan.

In de welstandsnota wordt onderscheid gemaakt tussen verschillende welstandsregimes:

 • Welstandsvrij: voor deze gebieden geldt geen beoordeling (meer) door de dorpsbouwmeester.
 • Beperkt welstandsregime: het gebouw of het object wordt beoordeeld in relatie tot haar omgeving (de zogenoemde stedenbouwkundige benadering).
 • Regulier welstandsregime: het gebouw of het object wordt beoordeeld in relatie tot haar omgeving, maar ook als zelfstandig object (de zogenoemde architectonische benadering).
 • Bijzonder welstandsregime: het gebouw of het object wordt beoordeeld in relatie tot haar omgeving, als zelfstandig object en voor wat betreft de details van het gebouw (de zogenoemde esthetische benadering).

Het verschil tussen de welstandsregimes heeft te maken met een beoordeling op één, twee of maximaal drie schaalniveaus: omgeving, gebouw en detail.

 • U vraagt een vooronderzoek of omgevingsvergunning aan.
 • De aanvraag wordt bekeken.
 • De dorpsbouwmeester behandelt de aanvraag in de wekelijkse welstandszitting.
 • De dorpsbouwmeester brengt advies uit.
 • De uitslag komt bij de aanvraag van uw omgevingsvergunning of vooronderzoek.
 • Deze ontvangt u via de Omgevingsdienst de Vallei (OddV).