Omgevingsvergunning (ver)bouwen of slopen

  • u wilt gaan verbouwen, slopen of bouwen
  • check via het besluit omgevingsrecht of dit vergunningvrij is
  • moet u een aanvraag omgevingsvergunning of sloopmelding doen?
  • doet dat dan via www.omgevingsloket.nl
  • de kosten hiervoor verschillen per aanvraag
  • check of uw plan past binnen het bestemmingsplan
  • zo niet dan adviseren wij u eerst een vooronderzoek aan te vragen
  • voor een monument gelden extra regels
  • tip: informeer uw buren om narigheid te voorkomen
vooronderzoek aanvragen omgevingsvergunning aanvragen