Omgevingsvergunning (ver)bouwen of slopen

  • u wilt gaan verbouwen, slopen of bouwen
  • doe de vergunningcheck en -aanvraag op omgevingsloket.nl
  • de kosten hiervoor verschillen per aanvraag
  • check of uw plan past binnen het bestemmingsplan
  • zo niet dan adviseren wij u eerst een vooronderzoek aan te vragen
  • voor een monument gelden extra regels
  • tip: informeer uw buren om narigheid te voorkomen
vooronderzoek aanvragen omgevingsloket.nl