Tent plaatsen melden

 • U wilt een tent plaatsen voor een activiteit. Dan moet u voldoen aan de eisen uit het Besluit Bgbop.
 • U moet bij de gemeente melden dat u een tent laat plaatsen. Dat kan op 3 manieren:
 • Hoort de tent bij een evenement, doe dan een aanvraag evenementenvergunning.
 • Is het een activiteit waarbij er in de tent
  • minstens 10 personen slapen of
  • minstens 10 kinderen komen onder de 12 jaar of 10 personen met een verstandelijke handicap of
  • meer dan 150 personen tegelijk samenkomen:
  • gebruik dan meldingsformulier Bgbop en mail dit 4 weken van te voren naar postregistratie@barneveld.nl.
 • Als bovenstaande niet het geval is, mailt u de gemeente:
  • uw naam, adres en woonplaats
  • de reden dat u een tent plaatst
  • locatie en datum tent
  • hoeveel personen u verwacht
  • mail dit naar postregistratie@barneveld.nl.
Meldingsformulier Bgbop

Regelgeving