Onroerendezaakbelasting en WOZ-waarde

  • Als u op 1 januari eigenaar bent van een onroerende zaak of een bedrijfsruimte huurt betaalt u onroerendezaakbelasting (OZB).
  • Een onroerende zaak is bijvoorbeeld een woning, garage, (bouw)grond of bedrijf.
  • De gemeente maakt een taxatieverslag.
  • Het makkelijkst is het als u betaalt via automatische incasso.
Automatische incasso Taxatieverslag opvragen