Onroerendezaakbelasting en WOZ-waarde

  • als u op 1 januari eigenaar bent van een onroerende zaak of een bedrijfsruimte huurt betaalt u onroerendezaakbelasting (OZB)
  • een onroerende zaak is bijvoorbeeld een woning, garage, (bouw)grond of bedrijf
  • de gemeente maakt een taxatieverslag
  • het makkelijkst is het als u betaalt via automatische incasso 
automatische incasso taxatieverslag opvragen