Bomen kappen vergunning aanvragen

  • voor het kappen van een boom heeft u soms een omgevingsvergunning nodig
  • dit geldt ook voor zeer drastisch snoeien. Bijvoorbeeld als u de kroon uit een boom wilt verwijderen
  • de kosten zijn € 83,50
  • buiten de bebouwde kom gelden andere regels
  • tip: informeer uw buren om narigheid te voorkomen
omgevingsvergunning checken en aanvragen