Bestemmingsplan bekijken of afwijken

  • In bestemmingsplannen staat waarvoor gronden en gebouwen gebruikt mogen worden.
  • Bijvoorbeeld voor wonen, werken, verkeer en natuur.
  • In bestemmingsplannen staat ook wat voor dit gebruik gebouwd mag worden.
  • Als wat u wilt niet past binnen de regels van het bestemmingsplan, kan dit soms toch. Hiervoor start u een procedure waarin een belangenafweging wordt gemaakt.
  • Als uw plan erg afwijkt van het bestemmingsplan is een zwaardere en daardoor duurdere procedure nodig dan bij een kleine afwijking.
  • Wij adviseren u eerst een vooronderzoek aan te vragen.
  • U kunt ook eerst bellen. Of langskomen bij de balie Bouwen, Wonen en Leefomgeving. 's Morgens zonder afspraak en 's middags op afspraak. 
Vooronderzoek aanvragen