Bestemmingsplan bekijken of afwijken

  • in bestemmingsplannen staat waarvoor gronden en gebouwen gebruikt mogen worden
  • bijvoorbeeld voor wonen, werken, verkeer en natuur
  • in bestemmingsplannen staat ook wat voor dit gebruik gebouwd mag worden
  • als wat u wilt niet past binnen de regels van het bestemmingsplan kan dit soms toch
  • hiervoor start u een procedure waarin een belangenafweging wordt gemaakt
  • als uw plan erg afwijkt van het bestemmingsplan is een zwaardere en daardoor duurdere procedure nodig dan bij een kleine afwijking
  • bestemmingsplannen bekijkt u op www.ruimtelijkeplannen.nl
  • wij adviseren u eerst een vooronderzoek aan te vragen
  • u kunt ook eerst bellen of langskomen bij servicepunt bouwen, wonen en leefomgeving 
vooronderzoek aanvragen bekijken bestemmingsplannen