Afwijken van bestemmingsplan

  • In bestemmingsplannen staat waarvoor gronden en gebouwen gebruikt mogen worden. Bijvoorbeeld voor wonen, werken, verkeer en natuur.
  • In bestemmingsplannen staat ook wat gebouwd mag worden voor het gebruik.
  • Als u iets wilt wat niet past binnen de regels van het bestemmingsplan, kan dit soms toch.
  • U start een procedure waarin een belangenafweging wordt gemaakt.
  • Als uw plan erg afwijkt van het bestemmingsplan, volgt een zwaardere en duurdere procedure dan bij een kleine afwijking.
  • Wij adviseren u eerst een vooronderzoek aan te vragen.
  • U kunt ook eerst bellen of langskomen bij de balie Bouwen, Wonen en Leefomgeving. 's Morgens zonder afspraak en 's middags op afspraak. 
Vooronderzoek aanvragen