Afwijken van bestemmingsplan

  • In een bestemmingsplan staat waarvoor u grond of gebouwen mag gebruiken. Bijvoorbeeld voor wonen, werken, verkeer en natuur.
  • In een bestemmingsplan staat ook wat er gebouwd mag worden, en op welke plek.
  • Als u iets wilt wat niet past binnen het bestemmingsplan, kan dit soms toch. Er is dan een aanpassing of afwijking van het bestemmingsplan nodig.
  • U kunt hiervoor een aanvraag doen, een principeverzoek. Er start dan een procedure waarin een belangenafweging wordt gemaakt.
  • Wij adviseren u hiervoor een vooronderzoek aan te vragen.
  • U kunt voor informatie en tips eerst bellen.
  • U kunt ook langskomen bij de balie Bouwen, Wonen en Leefomgeving. Maak hiervoor een afspraak.
Afspraak inzien bestemmingsplan