Afspraak maken

  • Veel zaken kunt u helemaal online regelen.
  • Gaat u naar de gemeentebalie? U kunt 's morgens zonder afspraak en 's middags met afspraak terecht.
  • Voor het afhalen van documenten maakt u geen afspraak. U kunt hiervoor tussen 09:00 en 16:30 uur binnenlopen. Behalve vrijdagmiddag.