Afspraak maken

  • Veel zaken kunt u helemaal online regelen.
  • Wilt u iets aan de balie regelen? U kunt 's morgens zonder afspraak en 's middags met afspraak terecht.
  • Voor het afhalen van documenten maakt u geen afspraak. U kunt hiervoor tussen 09:00 en 16:30 uur binnenlopen. Behalve vrijdagmiddag.
  • Kies hieronder een dienst en maak een afspraak.
  • U kunt een afspraak maken voor meerdere diensten tegelijk. 
  • Wilt u een afspraak voor sociale ondersteuning? Bel dan 140342.

Publiekszaken – Leven en Reizen

Bouwzaken – Bouwen, Wonen en Leefomgeving

Sociale Ondersteuning

Bel 140342 om een afspraak te maken voor sociale ondersteuning.