Winterfonds Energiekosten subsidie

  • Subsidie voor organisaties die in financiële problemen zijn gekomen door de gestegen energiekosten.
  • Deze subsidie geldt alleen voor culturele organisaties, sportverenigingen, dorps- en buurthuizen en religieuze instellingen.
  • Aanvragen kon tot 31 mei 2023. U kunt geen aanvraag meer indienen.
  • Let op: voor het midden- en kleinbedrijf (mkb) is er tot 1 december 2023 een andere regeling. Ondernemers kunnen via Barneveldhelptmkb.nl kosteloos een advies aanvragen over verduurzaming, juridische zaken, accountancy en bankzaken.

  • U bent in de gemeente Barneveld gevestigd en de activiteiten worden uitgevoerd in een accommodatie in de gemeente Barneveld.
  • U staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
  • De subsidie is eenmalig en geldt alleen voor culturele organisaties, sportverenigingen, dorps- en buurthuizen en religieuze instellingen.

Er wordt gekeken naar het verschil tussen de twee winters. Zijn uw energiekosten gestegen? Dan probeert de gemeente de gestegen kosten te vergoeden tot een maximumbedrag van € 7.500. Er is in totaal een bedrag van € 228.446 beschikbaar. Als er meer is aangevraagd dan dat totaalbedrag, dan wordt de subsidie naar verhouding verdeeld.

Kleine ondernemers uit de gemeente Barneveld met maximaal 10 personeelsleden kunnen kosteloos een bedrijfsadvies aanvragen. Deskundige ondernemers uit de gemeente Barneveld adviseren andere ondernemers uit het mkb hoe ze om kunnen gaan met de stijgende energiekosten. Bijvoorbeeld door te kijken hoe ze kunnen verduurzamen, hoe het bedrijf financieel gered kan worden of hoe een bedrijf uit noodzaak gecontroleerd stopgezet kan worden. Aanvragen van een advies kan tot en met 1 december 2023 via de website Barneveldhelptmkb.nl.

De Rijksoverheid steunt organisaties ook via de TEK-regeling (tegemoetkoming energiekosten). Deze regeling staat los van het winterfonds.