Wet openbaarheid bestuur verzoek indienen

  • De Wet openbaarheid van bestuur (Wob) is vervallen.
  • Per 1 mei 2022 is de Wet open overheid (Woo) in werking getreden.

Ga naar: Woo-verzoek indienen