Wet openbaarheid bestuur verzoek indienen

 • U kunt een wet openbaarheid bestuur verzoek (Wob-verzoek) alleen indienen per post.
 • Dit schriftelijke Wob-verzoek moet aan de volgende eisen voldoen.
  • U geeft in uw Wob-verzoek zo precies mogelijk aan waarover u informatie wilt ontvangen.
  • Uw verzoek moet gaan om informatie die ergens is vastgelegd.
  • Uw verzoek moet gaan om informatie waarover de gemeente Barneveld beschikt.
  • De informatie moet gaan over een bestuurlijke zaken of documenten die daarover gaan (bijvoorbeeld beleidsdocumenten).
  • Wanneer u kopieën van de documenten wilt hebben, brengen we de kopieerkosten in rekening.
  • We kunnen kopieën van documenten ook digitaal versturen. Dat is gratis.