Verklaring onder ede of belofte afleggen

  • Gegevens in de Basisregistratie Personen (BRP) worden opgenomen vanuit officiĆ«le documenten, zoals een geboorteakte of huwelijksakte.
  • Als een officieel document ontbreekt, kan de gemeente de gegevens baseren op een ander document dat u aanlevert.
  • Voor een verklaring onder ede of belofte gaat u naar de balie Publiekszaken.
  • Neem uw geldige legitimatiebewijs mee en het document waar het om gaat.
  • De gemeente kan besluiten om de gegevens niet in de BRP op te nemen. Dit kan zij doen als zij denkt dat de gegevens niet kloppen of in strijd zijn met de wet.