Trouwen of partnerschap registreren

  • kies eerst de locatie voor jullie ceremonie en check de beschikbaarheid in de trouwagenda
  • voor een ceremonie in de trouwkamer, belt u met T 14 0342 voor de beschikbaarheid
  • jullie kunnen voorkeur voor een trouwambtenaar doorgeven. Behalve als jullie ceremonie op maandag tussen 9:00-10.00 uur is
  • na reservering van de datum en locatie moeten jullie het voorgenomen huwelijk of registratie partnerschap melden. Deze melding vervangt ‘in ondertrouw gaan’
  • de melding kan online of in een persoonlijk gesprek. Dit moet tenminste 2 weken en maximaal 1 jaar van te voren
naar trouwagenda voorgenomen huwelijk/partnerschap melden

Locaties

Trouwambtenaar kiezen

Jullie huwelijk of geregistreerd partnerschap wordt gesloten door een trouwambtenaar, een zogenaamde babs (buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand)

Onze trouwambtenaren

Beperkte gemeenschap van goederen

U trouwt automatisch in beperkte gemeenschap van goederen. Dit geldt ook voor geregistreerd partnerschap. Dit betekent:

  • bezittingen en schulden die u samen heeft opgebouwd vóór uw huwelijk/geregistreerd partnerschap zijn van u samen
  • bezittingen en schulden die u tijdens uw huwelijk/geregistreerd partnerschap opbouwt zijn van u samen
  • bezittingen en schulden die alleen van u waren vóór uw huwelijk/geregistreerd partnerschap blijven alleen van u
  • erfenissen of schenkingen die u voor of tijdens het huwelijk/geregistreerd partnerschap krijgt, blijven van u

Bij beperkte gemeenschap van goederen is dus niet alles automatisch van u samen. Bekijk de vragen en antwoorden op www.rijksoverheid.nl.