Kerstbomen inzamelen

 • Verenigingen, scholen en kerken kunnen op 6 januari 2024 tegen een vergoeding kerstbomen inzamelen.
 • Hiervoor zijn 20 inzamelpunten beschikbaar.
 • Ook zijn er 3 plaatsen als belader van de vuilniswagen.
 • De vergoeding is € 450 per inzamelpunt en € 175 per belader.
 • Er gelden voorwaarden.
 • Aanmelden kan tot en met 7 december 2023.

Op zaterdag 6 januari 2024 vindt de kerstbomeninzameling plaats. Op verschillende plaatsen in de gemeente Barneveld kunnen inwoners tussen 9.00 en 13.00 uur hun kerstboom brengen. De vrijwilligers van de vereniging bemannen de inzamelpunten. Zij houden bij hoeveel kerstbomen er worden gebracht. Ook geven zij de kinderen tot en met jaar 12 een lootje voor elke kerstboom die ze komen brengen. Met de lootjes maken de kinderen kans op een aantal prijzen.

Verder zijn er 3 plaatsen beschikbaar voor beladers van de vuilniswagens die de kerstbomen ophalen.

De week na de kerstboominzameling verzorgt de gemeente Barneveld de trekking van de lootjes. De uitslag van de trekking wordt op de gemeentepagina in de huis-aan-huiskrant en op de gemeentelijke website gepubliceerd.

Door de inwoners de mogelijkheid te bieden om hun kerstboom in het eigen dorp weg te brengen, worden de kerstbomen goed gescheiden. Daarnaast wordt het aantal te rijden kilometers verminderd.

Hoe vaak en wanneer

1 keer per jaar op 6 januari 2024 tussen 9.00 en 13.00 uur.

Waar

 • De vereniging geeft bij aanmelding aan op welk inzamelpunt of welke inzamelpunten zij kerstbomen wil inzamelen. Zie het kopje “De beschikbare plekken per dorp” voor de mogelijkheden.
 • Het kan voorkomen dat meerdere verenigingen zich aanmelden voor hetzelfde inzamelpunt. In dat geval wijst de gemeente het inzamelpunt toe aan een vereniging. Hierbij gebruikt de gemeente de regels uit de Tijdelijke subsidieregeling samenwerking verenigingen rondom afval 2023 – 2024, artikel 4 lid 5.
 • Mag u hierdoor het inzamelpunt waarvoor u zich had aangemeld niet gebruiken?  Dan biedt de gemeente – als dat kan – een ander inzamelpunt in de buurt aan. De mogelijkheden hiervoor zijn afhankelijk van de inzamelpunten die nog vrij zijn.
 • Aanmelden voor belader op de vuilniswagen onder voorwaarden. Er zijn 3 plekken beschikbaar.

Hoeveel vrijwilligers nodig?

 • 3 vrijwilligers per inzamelpunt: kerstbomen tellen, aan jongeren tot en met 12 lootje meegeven en controle dat er geen ander (groen)afval wordt gebracht.
 • 3 vrijwilligers als belader: kort instructieprogramma volgen, meerijden met vuilniswagen om kerstbomen op te halen.

Hoeveel tijd kost het?

 • Benodigde tijd: 4 uur per vrijwilliger. 3 vrijwilligers nodig: totaal 12 uur per kalenderjaar.
 • Voor de belader is het 5 uur.

Bijdrage van de gemeente

 • De gemeente stuurt de lotenboekjes per post naar de contactpersoon van de vereniging.
 • De gemeente regelt een inzamelwagen met grijper. Deze haalt de ingezamelde kerstbomen op zaterdag 6 januari vanaf 13.00 uur op de inzamelpunten op. De vereniging hoeft hiervoor niet bij het inzamelpunt te blijven. Op de drukke locaties wordt tussendoor al opgehaald.

De vergoeding is € 450,- per inzamelpunt per kalenderjaar. Dit is onafhankelijk van het aantal vrijwilligers dat een vereniging op de inzamelpunt inzet. Voor de beladers is het € 175,- per belader.

Voorwaarden voor vergoeding

 • Met minimaal 3 vrijwilligers het inzamelpunt bemensen.
 • De vereniging doet uiterlijk maandag 8 januari 2024 de overgebleven lootjes in brievenbus gemeentewerf Kallenbroekerweg 121.
 • De vereniging mailt uiterlijk maandag 8 januari 2024 naar afval@barneveld.nl het aantal ingezamelde kerstbomen en de naam van het inzamelpunt.
 • De beladers volgen een kort instructieprogramma voordat ze mee mogen op de vuilniswagen.

Aantal plekken per dorp

 • Barneveld: 7 
 • De Glind: 1 
 • Garderen: 1 
 • Kootwijk:1 
 • Kootwijkerbroek: 1 
 • Stroe: 1 
 • Terschuur: 1 
 • Voorthuizen: 6 
 • Zwartebroek:1 

Beschikbare inzamelpunten met nummer

Dorp Nummer inzamelpunt
Barneveld 1. Groen van Prinstererlaan parkeerplaats Emmauskerk
Barneveld 2. De Burgt: parkeerplaats scholen, sporthal Nederwoudseweg
Barneveld 3. Veller, Station Zuid parkeerplaats
Barneveld 4. Jan Seppenplein
Barneveld 5. Kallenbroekerweg 121 gemeentewerf
Barneveld 6. Parkeerplaats Oosterbos, bij zwembad
Barneveld 7. Norschoten, bij de COOP
De Glind 8. De plek bepalen we in overleg
Garderen 9. De plek bepalen we in overleg
Kootwijk 10. De plek bepalen we in overleg
Kootwijkerbroek 11. De plek bepalen we in overleg
Stroe 12. Parkeerterrein De Bron
Terschuur 13. Sandersstraat
Voorthuizen 14. De Voorde, sporthal Harremaatweg
Voorthuizen 15. Wikselaarseweg
Voorthuizen 16. Gaffel, op veldje, tegenover de apotheek
Voorthuizen 17. Parkeerplaats bij de Brug sporthal
Voorthuizen 18. Mandenvlechterslaan, bij bedrijfsverzamelgebouw
Voorthuizen 20. Piet Heinlaan
Zwartebroek 19.Parkeerplaats achter Belleman

Wilt u met uw vereniging, school of kerk samen kerstbomen inzamelen? En hiervoor een vergoeding ontvangen? Meld u dan aan!

Informatie over aanmelden