Artikelen afval scheiden publiceren

  • 12 verenigingen, scholen of kerken kunnen in 2023 tegen een vergoeding artikelen over afval scheiden publiceren.
  • Ze krijgen deze artikelen van de gemeente.
  • De vergoeding is € 100 per geplaatst artikel, met een maximum voor 6 artikelen per kalenderjaar per vereniging.
  • Er gelden voorwaarden.
  • Aanmelden kan tot en met15 december 2022.

De deelnemende verenigingen hebben voor hun leden een digitale nieuwsbrief via mail of een papieren nieuwsbrief. Door het plaatsen van artikelen over afvalscheiding wordt bij de leden de boodschap voor betere afvalscheiding herhaald. Zo wordt kennis en bewustwording over afval scheiden vergroot. Dit leidt vaak tot nog betere afvalscheiding.

Hoe vaak en wanneer

Alleen de verenigingen die een regelmatige nieuwsbrief via mail, website of papier verspreiden komen hiervoor in aanmerking. Wanneer de vereniging meer dan één artikel per kalenderjaar plaatst, moeten de artikelen verspreid worden over de verschillende uitgaven van de nieuwsbrief in dat kalenderjaar. Met een maximum van 1 artikel per uitgegeven nieuwsbrief.

Waar

De artikelen worden geplaatst in de eigen nieuwsbrief (digitaal of op papier) van de vereniging. De vereniging organiseert dat zelf.

Hoeveel vrijwilligers nodig?

De organisatie bepaalt zelf met hoeveel vrijwilligers dit gebeurt.

Hoeveel tijd kost het?

Gemiddeld 3 uur in totaal per kalenderjaar.

Bijdrage van de gemeente

  • Deelnemers ontvangen van de gemeente 6 artikelen over afval scheiden met afbeelding om te plaatsen in hun nieuwsbrief.

€ 100 per geplaatst artikel met een maximum van 6 artikelen per kalenderjaar per vereniging.

Voorwaarden voor vergoeding

  • De vereniging stuurt uiterlijk op 31 december 2023 een bewijsexemplaar van elke unieke nieuwsbrief waarin zij een artikel over afval scheiden heeft geplaatst. De bewijsexemplaren kunt u mailen naar afval@barneveld.nl.
  • Opsturen per post mag ook. Stuur het naar Gemeente Barneveld, t.a.v. Team Beheer, Postbus 63, 3770 AB Barneveld.
  • De gemeente bepaalt op basis van de bewijsexemplaren hoeveel vergoeding de vereniging ontvangt.

In totaal kunnen 12 verenigingen meedoen met deze activiteit.

Wilt u met uw vereniging, school of kerk artikelen publiceren over afval scheiden? En hiervoor een vergoeding ontvangen? Meld u dan aan!

Informatie over aanmelden