Subsidie voor activiteiten met afval

 • Voor verenigingen, scholen en kerken uit gemeente Barneveld is er in 2023 en 2024 een subsidie voor activiteiten met afval.
 • De activiteiten zorgen voor betere afvalscheiding of minder afval.
 • U kunt kerstbomen en snoeiafval inzamelen of zwerfafval opruimen. Ook kunt u repaircafés organiseren of zakken compost uitdelen.
 • U kunt zich voor meerdere activiteiten aanmelden. En ook voor meerdere plekken.
 • Na afloop moet u aantonen dat de activiteit is uitgevoerd.
 • Aanmelden voor activiteiten in 2024 kan tot en met 18 december 2023.
 • Er is een vast aantal plekken voor deelname. Bij meer aanmeldingen dan plekken wordt er geloot.

U kunt met een vereniging, school of kerk meedoen met 5 verschillende activiteiten. De meeste voert u een aantal keer per jaar uit. U kunt zich voor 1 of meerdere activiteiten aanmelden.

Lees meer:

Wilt u met uw vereniging, school of kerk meedoen met een of meerdere activiteiten? Stuur dan uiterlijk 18 december 2023 een mail naar afval@barneveld.nl. Vermeld in de mail:

 1. De activiteit of de activiteiten waarvoor u uw vereniging, school of kerk zich het komende kalenderjaar aanmeldt. Vul dit aan met het volgende:                  
  • Bij snoeiafval, kerstbomen of zwerfafval inzamelen: het nummer van de plek of het gebied. U kunt zich aanmelden voor meerdere inzamelpunten en opruimgebieden.
  • Bij repaircafé: welke dorp of welke dorpen
 2. Informatie waaruit blijkt dat de vereniging, school of kerk gevestigd en actief is in de gemeente Barneveld en alleen natuurlijke personen als leden heeft.
 3. Contactgegevens en IBAN-nummer met tenaamstelling en adres van de vereniging, school of kerk.

 • U krijgt in januari bericht of u aan de activiteiten voor dat jaar kunt deelnemen.
 • Aanmelders voor kerstbomen inzamelen ontvangen half december al bericht.
 • Bij teveel aanmeldingen worden de plekken eerst toegewezen aan verenigingen, scholen en kerken die in 2020 oud papier inzamelden.
 • De plaatsen die daarna overblijven worden onder de andere aanmelders verloot.

Besluit van burgemeester en wethouders van de gemeente Barneveld tot vaststelling van een tijdelijke regeling Samenwerking met verenigingen rond afval 2023 – 2024. (Tijdelijke subsidieregeling samenwerking verenigingen rond afval gemeente Barneveld)