Overlijden aangeven

  • Een overlijden moet binnen 6 werkdagen worden aangegeven.
  • Dit moet in de gemeente waar het overlijden plaatsvond.
  • Meestal doet de begrafenisondernemer dit, maar u kunt dit ook zelf doen aan de balie van het gemeentehuis. 
  • U krijgt dan toestemming voor begraven, cremeren of ter beschikking stellen aan de wetenschap.
  • Een kopie van de overlijdensakte kost € 13,40.
  • Begrafenisondernemers kunnen de aangifte digitaal doorgeven.  
Overlijden aangeven (uitvaartondernemer) Maak afspraak aangifte

Zie ook