Naar school gaan

 • kinderen vanaf 5 jaar moeten naar school: zij hebben een leerplicht
 • zij mogen alleen met een goede reden van school wegblijven
 • in bijzondere situaties kunt u bij de schoolleiding vrij aanvragen
 • een kind mag niet buiten de schoolvakantie op vakantie gaan. Als dit niet anders kan, bespreekt u dit eerst met de schoolleiding. Zonder toestemming van de directeur mag uw kind niet wegblijven van school
 • wanneer het een probleem is uw kind naar school te laten gaan, bespreek dit dan eerst met de school. U kunt ook contact met ons opnemen. Als het probleem blijft, moet de school dit melden bij de gemeente
 • wij gaan dan met u en de school in gesprek. Samen zoeken we naar oplossingen
 • in enkele gevallen is vrijstelling van naar school gaan mogelijk:
  • uw kind kan geen school bezoeken door psychische of lichamelijke beperking
  • uw kind volgt onderwijs in het buitenland
  • u heeft bezwaar tegen de richting van de scholen in de omgeving

Hulp en contact

Wanneer het een probleem is om uw kind naar school te laten gaan, kunt u contact opnemen de gespreksvoerder Onderwijs: