Naar school gaan

 • kinderen vanaf 5 jaar mogen nooit zonder reden van school wegblijven
 • in bijzondere situaties kunt u bij de schoolleiding vrij aanvragen
 • op vakantie gaan buiten vakantieperioden van school mag niet. Als dit niet anders kan, bespreekt u dit met de schoolleiding
 • wanneer naar school gaan een probleem is, gaan wij met u en de school in gesprek. Samen zoeken we naar oplossingen
 • in enkele gevallen is vrijstelling van naar school gaan mogelijk:
  • uw kind kan geen school bezoeken door psychische of lichamelijke beperking
  • uw kind volgt onderwijs in het buitenland
  • u heeft bezwaar tegen de richting van de scholen in de omgeving
 • neem in deze gevallen contact op een gespreksvoerder Onderwijs via T 14 0342 of