Levenloos geboren kind laten registreren

  • Een levenloos geboren kind wordt niet automatisch in de Basisregistratie Personen (BRP) opgenomen.
  • U kunt als ouder een formeel verzoek doen een levenloos geboren kind in de BRP op te nemen.
  • Dat kunt u ook doen voor een kind dat kort geleefd heeft na de geboorte.
  • De geboorte mag ver in het verleden liggen.
  • U kunt een kind alleen in Barneveld laten registreren in de BRP als u hier woont én een geboorteakte heeft.
  • Vul bij voorkeur het digitale verzoek in. Soms nodigen wij u uit om uw verzoek te bespreken op het gemeentehuis.
  • U kunt ook bellen voor een afspraak om uw kind te registreren, T 140342.
Verzoek registratie kind in BRP (DigiD)

Voor wie het kindje zichtbaar wordt

  • Met deze registratie wordt het kindje zichtbaar op MijnOverheid.nl voor de ouder die de aanvraag doet. 
  • Daarnaast kan alleen de ambtenaar van de Burgerlijke Stand deze registratie inzien. 
  • Andere overheidsinstanties ontvangen geen gegevens over een levenloos geboren kind.