Barneveldse vlag of wimpel bestellen

Uitleg Barnevelds wapen

In de vlag en de wimpel zijn elementen uit het wapen van de gemeente Barneveld verwerkt. De geschiedenis van het wapen van de gemeente Barneveld gaat terug tot 1795, toen een aantal inwoners van Barneveld een wapen voor dit 'ambt' ontwierp. De kleuren van het wapen én de drie zuiltjes (die verwijzen naar J.H. Baron van Zuylen van Nievelt) zijn nog altijd herkenbaar in de vlag van Barneveld. Die vlag werd pas op 12 februari 1965 door de gemeenteraad van Barneveld officieel vastgesteld. De omschrijving van het raadsbesluit luidt: 'Rechthoekig, bestaande uit twee horizontale banen van gelijke hoogte, de bovenste geel, de onderste blauw; in het middel van de bovenste baan zijn drie rode zuilen aangebracht, staande 2 en 1, één en ander overeenkomstig de bij dit besluit behorende tekening'.