Veiligheidsmonitor en -plan

Mensen moeten zich prettig en veilig kunnen voelen in hun directe woonomgeving. De veiligheidsmonitor peilt van tijd tot tijd hoe inwoners de (on)veiligheid in hun buurt beleven en waar de 'knelpunten' zitten.

Veiligheid is en blijft prioriteit in Barneveld. In de vorige collegeperiode is hiervoor een goede aanzet gegeven. Dat het beleid succes gehad heeft, blijkt onder meer uit de cijfers van de Veiligheidsmonitor 2013. 88% van de inwoners van Barneveld gaf toen aan zich zelden of nooit onveilig te voelen. In de Veiligheidsmonitor van 2009 was dit 87%.

Drie prioriteiten

Het huidige college van B&W leunt op grond van deze cijfers geenszins achterover: het blijft inzetten op veiligheid. Wie in de fout gaat, wordt vanzelfsprekend gestraft. Maar het college heeft ook oog voor de sociale oorzaken van onveiligheid. In het Veiligheidplan wordt een drietal prioriteiten genoemd waar in het bijzonder aan gewerkt zal worden: woninginbraken, jeugd en verkeersveiligheid. Daarnaast wordt sterk ingezet op preventie onder het motto: Voorkomen is beter dan genezen.

Het gemeentelijk veiligheidsbeleid is verwoord in het integraal gemeentelijk veiligheidsplan 2015-2018. U kunt ook praktische informatie vinden in de brochure Samen werken we aan een veilig Barneveld.

Het onderstaande plan "Integraal Gemeentelijk Veiligheidsplan 2015-2018" bevat ook het "Uitvoeringsprogramma Integrale Veiligheid 2015-2018".

Raadhuisplein 2, 3771 ER Barneveld, T 14 0342 (netnummer niet nodig), E info@barneveld.nl  -  Privacystatement - Proclaimer - Cookies

Website daarom Barneveld