Crisis en rampen

Het gemeentelijke rampenplan is vervangen door een regionaal crisisplan. Dit plan beschrijft de organisatie en coördinatie van de diensten, instanties en individuele personen die zijn betrokken bij de bestrijding van rampen en zware ongevallen.

Eén crisisplan, twee delen

Het plan bestaat uit twee delen, die hieronder te downloaden zijn.  Deel 1 beschrijft de organisatie en deel 2 de uitvoering bij rampen. De plaatselijke invulling van deel 2 (namen/telefoonnummers) is geregeld in bijlagen. Deze bijlagen kunnen niet worden gedownload in verband met privacygevoelige gegevens.

Bij grotere incidenten in onze gemeente wordt gewerkt aan de hand van het crisisplan. Na een crisis volgt een evaluatie. Deze is openbaar.

Wilt u meer informatie over de crisisplannen en de werkwijze bij rampen en crisis? Neem dan contact op met Dirk Klein, veiligheidscoordinator van de gemeente Barneveld, T 14 0342.

Raadhuisplein 2, 3771 ER Barneveld, T 14 0342 (netnummer niet nodig), E info@barneveld.nl  -  Privacystatement - Proclaimer - Cookies

Website daarom Barneveld