AED-netwerk

Man krijgt hartmassage toegediend

Wist u dat bij een hartstilstand de eerste zes minuten cruciaal zijn? Als binnen die zes minuten wordt begonnen met reanimeren, zijn de overlevingskansen van het slachtoffer beduidend groter dan wanneer er meer tijd verloren gaat. Daarom is direct en doeltreffend optreden van omstanders van het allergrootste belang.

Reanimatie

De reanimatie kan worden ondersteund door een AED (Automatische Externe Defibrillator). Dit apparaat kan ook door niet-medisch geschoolde personen gebruikt worden. Brandweer Barneveld voert hiervoor het project AED netwerk uit.

AED-netwerk

Deelnemende wijken/kernen binnen de gemeente zijn voorzien van AED apparatuur die bereikbaar zijn voor aangesloten Burgerhulpverleners. Deze Burgerhulpverleners worden na een korte opleiding ingezet bij melding van een slachtoffer met een hartstilstand in hun (woon)omgeving. Zij worden hiervoor gealarmeerd via een sms-bericht.

In 2012 is het gelukt om het AED netwerk in de gemeente Barneveld gebied dekkend te maken in samenhang met de First Responder-taak van de brandweer.

NL Alert

Ga naar de website van Alert-NL

Raadhuisplein 2, 3771 ER Barneveld, T 14 0342 (netnummer niet nodig), E info@barneveld.nl  -  Privacystatement - Proclaimer - Cookies

Website daarom Barneveld