Zelfstandig (blijven) wonen

Mensen willen langer thuis blijven wonen. Zelfstandig. En de meeste mensen lukt dat ook prima. Maar soms heeft iemand een hulpmiddel of ondersteuning nodig bij praktische zaken, omdat zij dat door lichamelijke beperkingen zelf niet (meer) kunnen doen. Of begeleiding  bij het houden van de structuur en regie in hun leven omdat zij dat zelf niet kunnen (regelen). Of een oplossing omdat men minder mobiel is dan voorheen.

Ondersteuning nodig?

Heeft u een hulpmiddel of ondersteuning nodig om zelfstandig te (blijven) wonen? Maak dan een afspraak voor een gesprek via T 14 0342. De gespreksvoerder komt bij u thuis voor een gesprek. In dat gesprek bespreken we wat goed gaat, wat u wilt bereiken, welke problemen u daarbij ervaart en wat mogelijke oplossingen voor u zouden zijn. Het resultaat is een maatwerkarrangement waarin we vastleggen wat u zelf of samen met anderen oppakt en –indien nodig- welke gemeentelijke vangnetvoorziening daarbij aanvult.

Ondersteuning voor mantelzorgers

Mensen willen langer thuis blijven wonen. Om dit mogelijk te maken voor inwoners die ondersteuning nodig hebben, zijn mantelzorgers van groot belang. We houden daarom rekening met de behoeften, mogelijkheden en belastbaarheid van mantelzorgers. De gemeente biedt u op verschillende wijze ondersteuning. Er zijn algemeen toegankelijke voorzieningen als Steunpunt Mantelzorg. Hier kunt u terecht voor informatie, advies en steun. Maar denkt u ook aan mantelzorgvervanging en dagopvang om te voorkomen dat u overbelast raakt. We zien in ons gesprek ook graag de mantelzorger aan tafel.

Als het gesprek niet loopt…

De meeste mensen ervaren het gesprek met de gemeente als positief. Toch kan het voorkomen dat u het gesprek zelf niet als prettig heeft ervaren. Dan kunt u dit altijd aankaarten bij uw gespreksvoerder. Komt u er dan samen nog niet uit, dan kunt u ook contact opnemen met de vertrouwenspersoon Wmo. De vertrouwenspersoon kan voor u bemiddelen naar een passende oplossing of verder helpen bij een klacht.

Sociale Kaart

Zoekt u welke andere organisaties u kunnen helpen rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen en kinderen & jeugd? Kijk dan op de sociale kaart.

Raadhuisplein 2, 3771 ER Barneveld, T 14 0342 (netnummer niet nodig), E info@barneveld.nl  -  Privacystatement - Proclaimer - Cookies

Website daarom Barneveld