Werken binnen uw mogelijkheden

Een betaalde baan is het beste middel om zelfstandig mee te kunnen doen in onze maatschappij. Een betaalde baan, bij voorkeur in het bedrijfsleven, draagt daar aan bij. In het uiterste geval dat mensen een zeer grote afstand tot de arbeidsmarkt hebben, biedt beschermd werken mogelijkheden om zich te ontwikkelen.

Ondersteuning bij het zoeken naar werk

Heeft u ondersteuning nodig bij het zoeken naar werk binnen uw mogelijkheden? Of wilt u na lange tijd weer aan het werk (re-integratie)? Maak dan een afspraak voor een gesprek via T 14 0342. Onze gespreksvoerder bespreekt met u wat goed gaat, wat u wilt bereiken en wat mogelijke oplossingen voor u zouden zijn. Het resultaat is een maatwerkarrangement waarin we vastleggen wat u zelf of samen met anderen oppakt en -indien nodig- welke gemeentelijke vangnetvoorziening daarbij ondersteunt.

Tijdelijke inkomensondersteuning

Als u langere tijd zonder werk zit, kan rondkomen een probleem worden. Als u tijdelijke inkomensondersteuning nodig heeft, dan kunt u dit in het gesprek met de gespreksvoerder van de gemeente bespreken.

Sociale Kaart

Zoekt u welke andere organisaties u kunnen helpen rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen en kinderen & jeugd? Kijk dan op de sociale kaart.

Logo UWV

WW? Arbeidsongeschikt?

Het UWV helpt u bij het vinden van werk.

Workshops                Werken aan werk

Hulp nodig bij vinden van werk? Praktische workshops voor alle inwoners

Raadhuisplein 2, 3771 ER Barneveld, T 14 0342 (netnummer niet nodig), E info@barneveld.nl  -  Privacystatement - Proclaimer - Cookies

Website daarom Barneveld