Rondkomen

Zit u langere tijd zonder werk en wordt rondkomen een probleem? Heeft u financiële problemen waar u zelf niet uitkomt?  Als u financiële problemen heeft en daar niet (goed) meer uitkomt, dan kunt u de gemeente om hulp vragen.

Ondersteuning nodig?

Heeft u advies of ondersteuning nodig om rond te kunnen komen? Maak dan een afspraak voor een gesprek via T 14 0342. De gespreksvoerder nodigt u uit voor een gesprek. In dat gesprek bespreken we wat goed gaat, wat u wilt bereiken, welke problemen u daarbij ervaart en wat mogelijke oplossingen voor u zouden zijn. Binnen de gemeente Barneveld zijn er verschillende trajecten om uw financiële problemen aan te pakken. Alle trajecten zijn erop gericht u te helpen bij uw grote of kleine financiële problemen.

Tijdelijke inkomensondersteuning (uitkering)

Als u op zoek bent naar werk en rondkomen een probleem is, kunt u in aanmerking komen voor tijdelijke inkomensondersteuning. Ook wel een bijstandsuitkering genoemd. Het is belangrijk dat u actief zoekt naar werk. U moet u eerst inschrijven bij het UWV voordat in gesprek gaat met de gemeente en ondersteuning kunt aanvragen.

Heeft u een uitkering of ander laag inkomen, maar komt u niet rond?

Dan komt u in aanmerking voor één van de gemeentelijke minimaregelingen of de bijzondere bijstand. Als u financiële problemen heeft waar u zelf niet uit komt, dan kunt u gebruik maken van de gemeentelijke schulddienstverlening. De bijzondere bijstand en de minimaregelingen zijn voor alle inwoners met een uitkering van de gemeente of met een inkomen van maximaal 110% van de bijstandsnorm. In de normenkaart vindt u de bedragen.

In de Minimawijzer vindt u een overzicht van alle regelingen en vergoedingen voor mensen met een laag inkomen. De ondersteuning wordt zo veel mogelijk in natura aangeboden. Dat betekent bijvoorbeeld dat de contributie voor sportactiviteiten rechtsreeks aan de vereniging wordt betaald. Bekijk de Minimawijzer.

Regeling tegemoetkoming meerkosten

Meerkosten ontstaan doordat inwoners de standaard eigen bijdrage betalen voor de Algemene Voorziening huishoudelijke hulp èn daarnaast een eigen bijdrage voor een Wmo voorziening moeten betalen aan het Centraal Administratie Kantoor. Deze stapeling van kosten kan een probleem zijn. Lees meer over de regeling tegemoetkoming meerkosten of ga naar het aanvraagformulier.

Sociale Kaart

Zoekt u welke andere organisaties u kunnen helpen rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen en kinderen & jeugd? Kijk dan op de sociale kaart.

Zie ook:

UWV werk.nl

zelfjeschuldenregelen.nl

 video: uitleg over de kostendelersnorm bij een uitkering

Direct regelen

Ga naar de website www.berekenuwrechtplus.nl

Website Bereken uw recht plus

Tijdens het invullen van uw gegevens op deze website ziet u direct voor welke regeling u in aanmerking komt. U kunt dan ook meteen een aanvraag doen.

Raadhuisplein 2, 3771 ER Barneveld, T 14 0342 (netnummer niet nodig), E info@barneveld.nl  -  Privacystatement - Proclaimer - Cookies

Website daarom Barneveld