Minimaregelingen

Heeft u een uitkering of een ander laag inkomen? Dan kan het soms moeilijk zijn om rond te komen. Met het wettelijk minimumloon moet het onder normale omstandigheden mogelijk zijn om in uw levensonderhoud te voorzien. Door bijzondere omstandigheden of kosten kan dat echter heel moeilijk worden of zelfs onmogelijk. In die gevallen kunt u een beroep te doen op bijzondere bijstand. Daarnaast heeft de gemeente een aantal extra vergoedingen voor mensen met een laag inkomen: de minimaregelingen.

Minimaregelingen

De bijzondere bijstand en de minimaregelingen zijn voor alle inwoners met een uitkering van de gemeente of met een inkomen van maximaal 110% van de bijstandsnorm. In de normenkaart vindt u de bedragen.

De gemeente wil de minimaregelingen het liefst met zo min mogelijke administratieve lasten voor u en voor ons uitvoeren. Ook willen we de ondersteuning zoveel mogelijk in natura aanbieden. Dat betekent bijvoorbeeld dat de contributie voor sportactiviteiten rechtsreeks aan de vereniging wordt betaald. In de Minimawijzer vindt u een overzicht van alle regelingen en vergoedingen voor mensen met een laag inkomen. Bekijk de Minimawijzer.

Bereken uw recht - lokale regelingen

Op de website Bereken uw recht plus - lokale regelingen kunt u eenvoudig laten berekenen of u in aanmerking komt voor minimaregelingen. Na de berekeningen kunt u ook meteen een digitale aanvraag doen. Er zijn ook papieren aanvraagformulieren beschikbaar.

Bereken uw recht - landelijke regelingen

Op de website Bereken uw recht - landelijke regelingen kunt u laten berekenen of u in aanmerking komt voor landelijke regelingen, zoals huur- en zorgtoeslag, tegemoetkoming studiekosten en kinderopvangtoeslag.

Direct regelen

Ga naar de website www.berekenuwrechtplus.nl

Website Bereken uw recht plus

Tijdens het invullen van uw gegevens op deze website ziet u direct voor welke regeling u in aanmerking komt. U kunt dan ook meteen een aanvraag doen.

Raadhuisplein 2, 3771 ER Barneveld, T 14 0342 (netnummer niet nodig), E info@barneveld.nl  -  Privacystatement - Proclaimer - Cookies

Website daarom Barneveld