Home \ Sociale ondersteuning

Sociale ondersteuning

Opgroeien & opvoeden

Naar school, leerlingenvervoer, jeugdhulp en jongerenwerk.

Werken binnen uw mogelijkheden

Ondersteuning bij het zoeken naar werk.

Zelfstandig (blijven) wonen

Woonondersteuning, urgentie, beschermd wonen, wooncoaching, woningaanpassing.

Meedoen

(Dag)opvang, maatschappelijke ondersteuning, hulpmiddelen om meer mobiel te zijn.

Rondkomen

Budgetadvies, schuldhulp, minimaregelingen en inkomensondersteuning (uitkering).

Huishoudelijke hulp

Stofzuiger in kamerInformatie en module: kom ik  in aanmerking voor algemene voorziening voor huishoudelijke hulp?

Regelhulp.nl wegwijzer naar zorg en ondersteuning

Raadhuisplein 2, 3771 ER Barneveld, T 14 0342 (netnummer niet nodig), E info@barneveld.nl  -  Privacystatement - Proclaimer - Cookies

Website daarom Barneveld