Ondernemersvereniging en Parkmanagement

In de gemeente zijn verschillende initiatieven die voor en door ondernemers worden georganiseerd. Zo zijn er binnen de gemeente diverse ondernemersverenigingen en bedrijvenkringen actief die zich richten op kennisuitwisseling en het behartigen van de belangen van de ondernemers. Het gemeentebestuur steunt deze initiatieven en voert minimaal één keer per jaar bestuurlijk overleg met alle bedrijfsverenigingen.

Parkmanagement

De gemeente Barneveld stimuleert de invoering van parkmanagement op alle nieuwe en bestaande bedrijfsterreinen binnen de gemeente. Het voordeel van parkmanagement is dat de bedrijventerreinen toekomst gericht blijven. Vanuit de gemeente is de accountmanager bedrijven, Brechtje Schildkamp, het aanspreekpunt voor al uw vragen met betrekking tot parkmanagement.

Raadhuisplein 2, 3771 ER Barneveld, T 14 0342 (netnummer niet nodig), E info@barneveld.nl  -  Privacystatement - Proclaimer - Cookies

Website daarom Barneveld