Bedrijfssectoren

De gemeente Barneveld heeft een aantrekkelijk ondernemersklimaat met tal van gevarieerde (vestigings) mogelijkheden. In de gemeente Barneveld zijn drie sectoren sterk vertegenwoordigd. Dit zijn Toerisme en recreatie, Transport en logistiek en de Food/agrarische sector. Barneveld ligt in de Food Valley regio en is daarin een actieve samenwerkingspartner. Barneveld is daardoor bij uitstek geschikt voor de vestiging van innovatieve bedrijven in de foodsector.

Toerisme en recreatie

Toerisme en recreatie zijn belangrijk voor de Barneveldse economie. De toeristische sector biedt aan circa 1.100 personen direct werkgelegenheid. De indirecte werkgelegenheid is echter vele malen groter. Zo zijn er bijvoorbeeld duidelijke relaties met de detailhandel, klus- en aannemersbedrijven en hoveniersbedrijven. Speciaal voor deze bedrijfssector is het "Aanjaagteam Toerisme" in het leven geroepen.

Toerisme en recreatie wordt ook gepromoot middels de campagne "Daarom Barneveld - Dat telt!" en de bijbehorende website www.DaaromBarneveld.com.

Transport en logistiek

In Barneveld zijn veel transportbedrijven gevestigd. Ook in de komende jaren wordt extra ingezet op de logistieke sector zodat deze verder versterkt wordt. Belangrijke projecten hiervoor zijn de realisatie van een facility-center in Harselaar-West-West en een onderzoek naar de haalbaarheid van een railterminal.

Food/agrarische sector

Ook de agrarische sector is sterk vertegenwoordigd in de gemeente. Met name de pluimvee- en kalverensector is zeer bekend in Nederland en de rest van Europa. Wij zien dat de agrarische sector in Barneveld op kennisgebied een voortrekkersrol blijft spelen, ondanks het proces van schaalvergroting het afgelopen decennium. Behalve sterk vertegenwoordigd in de primaire agrarische productiesector, zijn ondernemers in de gemeente Barneveld ook sterk aanwezig als toeleverancier aan de agrarische sector met een mondiaal karakter. 

Om de sector Food de komende jaren verder te faciliteren, zet de gemeente Barneveld in op de volgende projecten:

Food Valley

Het stimuleren van innovatie en ontwikkeling door het bij elkaar brengen van kennis en opleidingsmogelijkheden met het bedrijfsleven. Kijk voor meer informatie op de website van Food Valley.

Raadhuisplein 2, 3771 ER Barneveld, T 14 0342 (netnummer niet nodig), E info@barneveld.nl  -  Privacystatement - Proclaimer - Cookies

Website daarom Barneveld