Zwartebroek

Monument de turfstekende manZwartebroek is ontstaan als gevolg van de veenontginning. Met 'broek' wordt verwezen naar het laag moerasbos in de omgeving. Aan de nu nog bestaande rietgaten en het riet langs de sloten is te zien dat het vroeger een moerassige streek is geweest. De bewoners in de streek verdienden hun brood met turf steken in het veen.

Het monument van de turfstekende man, op de hoek van de Platanenstraat en de Damweg is een aandenken aan het verleden. Al in de twaalfde eeuw werd begonnen met de ontginning van dit gebied. Een betere afwatering kwam tot stand. Het kaarsrechte wegenpatroon toont de oorspronkelijke ontginningmethode duidelijk aan en geeft het landschap rond Zwartebroek een bijzonder aanzien.

Voorzieningen

Zwartebroek vormt samen met het 2 kilometer verderop gelegen dorp Terschuur het in de volksmond genoemde 'Terbroek' genoemd. Veel dorpse activiteiten vinden gezamenlijk plaats, deze worden georganiseerd door Stichting Terbroek.

In Zwartebroek is  een basisschool. Verder staan in Zwartebroek twee kerken en het dorpshuis de Belleman. Net als Terschuur heeft ook Zwartebroek een aantal eigen voorzieningen.

Raadhuisplein 2, 3771 ER Barneveld, T 14 0342 (netnummer niet nodig), E info@barneveld.nl  -  Privacystatement - Proclaimer - Cookies

Website daarom Barneveld