Welstand

Het uitgangspunt van de welstandsnota is dat welstandstoezicht alleen plaatsvindt op plekken waar dat door het gemeentebestuur belangrijk wordt gevonden. De gemeente Barneveld voert al verschillende jaren een actief ruimtelijk beleid en heeft met ingang van juni 2011 een eigen dorpsbouwmeester. De ervaring leert dat vooraf sturen betere resultaten geeft dan achteraf toetsen. Welstandsbeleid is bedoeld om de gerealiseerde ruimtelijke kwaliteit voor langere tijd te behouden.

Welstandskaart

De welstandskaart geeft een overzicht waar wél en waar géén welstandsbeleid van toepassing is. Welstand wordt op deze manier een kwestie van keuzes op hoofdlijnen als onderdeel van het ruimtelijk beleid. Met dit beleid geeft de gemeente aan op welke plekken de ruimtelijke kwaliteit een algemeen belang vertegenwoordigt. Op andere plekken wordt juist meer ruimte gegeven aan het particuliere belang van bewoner en/of eigenaar. Bij de afweging tussen ‘openbaar’ en ‘privé’ wil de gemeente meer ruimte geven aan initiatieven van inwoners van de gemeente Barneveld. U kunt de welstandskaart onderaan deze pagina downloaden.

Welstandsregimes

In de welstandsnota wordt onderscheid gemaakt tussen verschillende welstandsregimes:

  • Welstandsvrij: voor deze gebieden geldt geen beoordeling (meer) door de dorpsbouwmeester;
  • Beperkt welstandsregime: het gebouw of het object wordt beoordeeld in relatie tot haar omgeving (de zogenoemde stedenbouwkundige benadering);
  • Regulier welstandsregime: het gebouw of het object wordt beoordeeld in relatie tot haar omgeving, maar ook als zelfstandig object (de zogenoemde architectonische benadering);
  • Bijzonder welstandsregime: het gebouw of het object wordt beoordeeld in relatie tot haar omgeving, als zelfstandig object en voor wat betreft de details van het gebouw (de zogenoemde esthetische benadering).

Het verschil tussen de welstandsregimes heeft te maken met een beoordeling op één, twee of maximaal drie schaalniveaus: omgeving, gebouw en detail.

Meer informatie

Raadhuisplein 2, 3771 ER Barneveld, T 14 0342 (netnummer niet nodig), E info@barneveld.nl  -  Privacystatement - Proclaimer - Cookies

Website daarom Barneveld