Verkeer

Fietsers bekijken een plattegrondVerkeer is een belangrijk thema voor de gemeente Barneveld. Bereikbaarheid is een basisvoorwaarde voor het goed functioneren van onze samenleving, zowel in sociaal als in economisch opzicht. Bij het thema verkeer gaat het om iedereen die gebruik maakt van openbaar vervoer, fiets en auto of te voet gaat. In deze rubriek vindt u informatie over wegwerkzaamheden, verkeersveiligheid, verkeersmaatregelen en -projecten, parkeren en gladheidbestrijding.

Bij vragen over verkeerssituaties en/of de dienstverlening van de gemeente, kunt u mailen naar info@barneveld.nl onder vermelding van ‘verkeersvraag’ in het onderwerpveld.  

Raadhuisplein 2, 3771 ER Barneveld, T 14 0342 (netnummer niet nodig), E info@barneveld.nl  -  Privacystatement - Proclaimer - Cookies

Website daarom Barneveld