Vergunningvrij bouwen

Vergunningvrij bouwen

Er zijn mogelijkheden voor vergunningvrij bouwen. Afhankelijk van de grootte van het te bebouwen gebied van een perceel kan in sommige gevallen vergunningvrij worden gebouwd. 

Mantelzorgwoningen

Een mantelzorgwoning kan in veel gevallen vergunningvrij worden gerealiseerd. In een bestaand gebouw of een nieuw te realiseren mantelzorgwoning, mag iemand wonen die zorg ontvangt of verleent. Dit is alleen mogelijk als er aantoonbaar mantelzorg wordt verleend. Na beëindiging van de mantelzorg-behoefte moeten in alle gevallen de woonvoorzieningen of de woonunit weer worden verwijderd. Wij adviseren u om eerst contact op te nemen met de gemeente, zodat we met elkaar de mogelijkheden voor uw specifieke situatie kunnen bekijken en bespreken. Meer informatie leest u in onderstaande brochure.

Raadhuisplein 2, 3771 ER Barneveld, T 14 0342 (netnummer niet nodig), E info@barneveld.nl  -  Privacystatement - Proclaimer - Cookies

Website daarom Barneveld