Verbetering verkeersveiligheid Zuid III

De gemeente Barneveld wil een nieuwe fietsverbinding tussen de Lunterseweg en Veller realiseren langs de spoorlijn ter hoogte van Hertespoor en Wildforster. Het nieuwe fietspad zorgt voor een vermindering van conflictsituaties met het fietsverkeer en vermindering van overlast voor de meeste bewoners in de wijk Zuid III, waardoor ook de verkeersveiligheid in deze wijk een positieve impuls krijgt. Het fietsnetwerk in de gemeente wordt verbeterd door het realiseren van het tracé Zuid III en het verkort de bestaande noord-zuid fietsroutes tussen Veller, Zuid III en het centrum van Barneveld.

Onderdeel toekomstige snelfietsroute

In het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP uit 2010) is een fietsroute tussen Lunteren en Voorthuizen opgenomen. Deze fietsroute werd toen een fietssnelweg genoemd omdat het een directe fietsverbinding moest zijn tussen Lunteren en Voorthuizen. Later is aangegeven dat de term snelfietsroute een betere benaming is. De snelfietsroutes staan voor herkenbare, efficiënte, veilige verbindingen van noord naar zuid en oost naar west en vice versa. Zo ontstaat een fietsnet door onze gemeente, waarmee inwoners ook grotere afstanden gemakkelijk per fiets kunnen overbruggen. Een tracé binnen deze toekomstige snelfietsroute zou het tracé Zuid III kunnen zijn vanaf de fietsovergang Lunterseweg - Hertespoor langs de spoorlijn naar Veller.

Bestemmingsplan

De aanleg van het fietspad vraagt om een bestemmingsplanwijziging. Paden en bruggen zijn in de huidige bestemming wel toegestaan, maar in verband met het gebruik van de gronden voor het fietspad is het gewenst om de bestemming te wijzigen naar verkeer door middel van een herziening van het bestemmingsplan.

Planning

  • De gemeenteraad heeft in december 2014 een besluit over het tracé van de snelfietsroute.
  • Maart/april 2015: terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan
  • Donderdag 25 juni 2015: behandeling in de raadscommissie grondgebied
  • Woensdag 8 juli 2015: besluitvorming over het bestemmingsplan in de raadsvergadering

Stand van zaken

Bij de Raad van State is beroep ingediend tegen het bestemmingsplan en een voorlopige voorziening aangevraagd. De Raad van State heeft uitspraak gedaan op de voorlopige voorziening. Deze uitspraak betekent dat de kap van bomen uitgesteld is tot in ieder geval het moment waarop er een uitspraak is in de bodemprocedure. De verwachting is dat de zitting  van de Raad van State over het beroep in februari 2016 zal plaatsvinden. Een uitspraak in de bodemprocedure zal dan mogelijk in maart/april worden verwacht.

Afhankelijk van de uitspraak van de Raad van State wordt het plan mogelijk deels aangepast en kunnen de technische voorbereidingen worden hervat. Op verzoek van de gemeenteraad zal in overleg met aanwonenden nogmaals worden gekeken of de groenvoorzieningen kunnen worden aangepast.
Nadat het fietspad is gerealiseerd zullen de bewoners aan het Wildforster (huisnummers 42 t/, 47 en 78 t/m 92) worden uitgenodigd om wensen kenbaar te maken voor de verbetering van de verkeersveiligheid in hun straat.

Raadhuisplein 2, 3771 ER Barneveld, T 14 0342 (netnummer niet nodig), E info@barneveld.nl  -  Privacystatement - Proclaimer - Cookies

Website daarom Barneveld