Structuurvisies

Structuurvisie Buitengebied

De gemeente Barneveld heeft een aantrekkelijk en divers buitengebied. De gemeente Barneveld wil dat graag behouden en ontwikkelen. Bekijk de structuurvisie van het buitengebied

Structuurvisie Kernen 2012-2022

Een structuurvisie geeft op hoofdlijnen een toekomstbeeld van de gewenste ruimtelijke inrichting binnen de gemeente voor de komende 10 jaar. Voor het gemeentebestuur is de structuurvisie een belangrijke leidraad voor ruimtelijke ontwikkelingen. Voorbeelden van ruimtelijke projecten zijn woningbouw en het uitbreiden van het bedrijventerrein Harselaar. In de structuurvisie Kernen Barneveld is ook de ontwikkeling van de kleine kernen op het gebied van wonen en werken meegenomen.

Hieronder kunt u de Structuurvisie Kernen 2012-2022 met de bijbehorende kaart downloaden.

Raadhuisplein 2, 3771 ER Barneveld, T 14 0342 (netnummer niet nodig), E info@barneveld.nl  -  Privacystatement - Proclaimer - Cookies

Website daarom Barneveld