Stroe

Schaapskooi het HeemhuusStroe is volgens de inmiddels overleden Veluwekenner Jac. Gazenbeek één van de oudste nederzettingen van ons land. Dit baseerde hij op oudheidkundige vondsten langs de bovenloop van de Houtbeek, waarvan een grote vuursteenwerkplaats uit de prehistorie wel de belangrijkste was.

Stroe ligt in een landelijke omgeving die verschillende statige boerenhoeven telt. Vroeger waren er ook veel schaapskooien te vinden, mede door de vroegere grote heidevelden. Deze heidevelden werden gebruikt voor het slaan van plaggen en het weiden van de grote schaapskudden. Die heideplaggen werden in de potstal gelegd en na "gebruik" benut als mest op de schrale akkertjes. Door de komst van kunstmest werden de schaapskooien voor andere doeleinden in gebruik genomen of raakten langzaam maar zeker in verval.

Bezienswaardigheden

Een schaapskooi die bewaard is gebleven is, is het Heemhuus. Deze is in 2008 gerenoveerd en in gebruik genomen als buurthuis waar voor de inwoners van alles georganiseerd wordt. 

Voorzieningen

Stroe heeft een klein aantal voorzieningen, waaronder een basisschool. Voor andere voorzieningen gaan de inwoners naar Barneveld of Kootwijkerbroek.

Raadhuisplein 2, 3771 ER Barneveld, T 14 0342 (netnummer niet nodig), E info@barneveld.nl  -  Privacystatement - Proclaimer - Cookies

Website daarom Barneveld