Strategische Visie 2030

De gemeente Barneveld heeft – samen met inwoners, maatschappelijke organisaties en ondernemers – een nieuwe toekomstvisie opgesteld. De nieuwe Strategische Visie Barneveld 2030 is bedoeld om richting te geven aan de opgaven die de komende periode onze aandacht vragen – zowel op het gebied van de ruimtelijke ontwikkeling, de samenleving als duurzaamheid.

Op 28 september 2016 heeft de gemeenteraad de Strategische Visie unaniem vastgesteld.

Raadhuisplein 2, 3771 ER Barneveld, T 14 0342 (netnummer niet nodig), E info@barneveld.nl  -  Privacystatement - Proclaimer - Cookies

Website daarom Barneveld