Kootwijk

Zandverstuiving Kootwijkerzand"Een gering dorp (...) op een schralen bodem gelegen"...

In een beschrijving uit 1744 wordt van Kootwijk gezegd: "een gering dorp, is midden op de rugge der Veluwe, op een schralen bodem gelegen". Dit laatste sloeg en slaat op de uitgestrekte heidevelden die ook nu nog in de omgeving, vooral in de richting van Kootwijk-Radio, zijn te vinden. De meeste Kootwijkers hielden vroeger schapen om in hun onderhoud te voorzien. Niet alleen voor de wol, maar ook voor de mest om een stukje grond te bemesten.

Kootwijk is ook één van de kleinste dorpen op de Veluwe. De naam Kootwijk is waarschijnlijk te danken aan de schaapskooien die er vroeger waren. Het Engelse woord ‘cote’ betekent schaapskooi en ‘wick’ betekent wijk. Kootwijk heeft tegenwoordig een belangrijke toeristische functie, mede te danken aan het Kootwijkerzand dat te zuiden van het dorp ligt.

Bezienswaardigheden

Aan de zuidkant van het dorp ligt het Kootwijkerzand, één van de grootste nog levende zandverstuivingen in ons land. Tijdens opgravingen tussen 1971 en 1975 werden hier resten van een vroeg-middeleeuwse nederzetting gevonden, die waarschijnlijk in de twaalfde eeuw door het zand is bedekt. Misschien zijn de boeren uit dit gebied naar de Gelderse Vallei getrokken of hebben ze het dorp Kootwijk gesticht, waarvan de naam pas in de veertiende eeuw wordt genoemd.

Een andere bezienswaardigheid is de Hervormde Kerk. Deze heeft een rijke historie. Van 1604 tot 1617 was de kerk met die van Garderen verenigd. Oud-burgemeester en amateur-historicus Nairac vermeldt in zijn boekje, dat het koor van de kerk is gebouwd in de elfde eeuw en "de timmerman die den torenspits verlaagde (1838), haalde daaruit een anker met het jaartal 1010". Het overige gedeelte zou er in de zestiende eeuw zijn aangebouwd. Op één van de kerkklokken stond te lezen: "Dor het fijer ben ik gevloten, Peter van Trier heeft mij gegoten, 1625".

Voorzieningen

In Kootwijk is een aantal horecavoorzieningen en campings en bungalowparken te vinden.

Raadhuisplein 2, 3771 ER Barneveld, T 14 0342 (netnummer niet nodig), E info@barneveld.nl  -  Privacystatement - Proclaimer - Cookies

Website daarom Barneveld