Gladheidsbestrijding

Afbeelding van gemeentelijke strooiwagenTijdens het winterseizoen strooit de gemeente Barneveld bij gladheid, samen met provincie en Rijkswaterstaat, volgens een vooraf vastgesteld schema. De gemeente ontvangt, zeker tijdens het winterseizoen, regelmatig vragen over het strooien. Hieronder volgt een toelichting op de door de gemeente gehanteerde werkwijze.

Wanneer moet men bedacht zijn op gladde wegen?

In de periode tussen oktober en april is er kans op gladheid bij temperaturen rond het vriespunt of lager, gecombineerd met vochtige wegen. Als u met de auto weg moet en uw autoruiten zijn bevroren, dan moet u erop bedacht zijn dat de wegen glad kunnen zijn. Soms lijkt het alsof er geen gladheid is, maar vooral als het 's morgens licht wordt en helder weer is, kan de temperatuur snel dalen en kan het opeens verraderlijk glad zijn! Verder kan het na een langere vorstperiode, als de luchttemperatuur al ver boven het vriespunt is, bij een vochtig wegdek nog verraderlijk glad zijn omdat de vorst uit de ondergrond naar boven komt.

Gladde wegen zijn herkenbaar. Natuurlijk weet iedereen dat bij sneeuwval of ijzel de wegen glad zijn. Maar ook bij andere omstandigheden kan men gladheid herkennen. Wanneer u op het wegdek kijkt en het glinstert, is er sprake van gladheid. Dit glinsteren zijn bevroren waterdruppeltjes.

Er bestaan verschillende soorten gladheid. Denkt u maar aan gladheid door het opvriezen van natte weggedeelten of gladheid door ijzel. U kunt hierover op het internet uitgebreide informatie vinden, bijvoorbeeld op de website www.gladheid.nl.

Waar wordt gestrooid?

In de eerste strooironde wordt 60% van het gemeentelijke wegennet gestrooid; in deze ronde komen de belangrijkste wegen en fietspaden aan de beurt. Het gaat om grote doorgaande wegen, zoals de Baron van Nagellstraat tussen Barneveld en Voorthuizen, de Rijksweg tussen Voorthuizen en Terschuur en de Apeldoornsestraat tussen Voorthuizen en de gemeentegrens met Apeldoorn. In die eerste ronde komen ook wegen aan de beurt die kernen en wijken ontsluiten zoals de Churchillstraat in Barneveld, de Noordersingel in Voorthuizen en de Eendrachtstraat tussen Terschuur en Zwartebroek.

De eerste strooironde kan op ieder tijdstip van de dag worden uitgevoerd, maar vaak worden de medewerkers midden in de nacht opgeroepen. Als de gemeente langdurige gladheid verwacht, dan worden na de eerste strooironde ook de overige wegen en fietspaden gestrooid. Dit gebeurt echter alleen overdag tijdens de normale werkuren en als de wegen uit de eerste strooironde voldoende zijn gestrooid.

Wie beslist of er wordt gestrooid?

Samen met enkele omliggende gemeenten en de provincie Gelderland wordt veelvuldig gecontroleerd of er gladheid optreedt. Dit gebeurt onder andere via een gladheidsmeldsysteem (door middel van sensoren in het wegdek) en door medewerkers die bij verwachte gladheid zelf op diverse plaatsen gaan kijken.

Een normale strooibeurt duurt ongeveer 4 uur. Met 3 vrachtwagens, 2 tractoren en 5 kleinere vrachtwagens (pick-up's voor o.a. de fietspaden) gaan de medewerkers op pad. In totaal wordt er ongeveer 260 km wegen en 70 km fietspad gestrooid. Een vrachtauto kan in één keer 5 m3 zout meenemen, een tractor met aanhangstrooier 3,5 m3 en op de kleinere vrachtwagens 1m3. Bij een gemiddelde strooibeurt wordt ongeveer 22 m3 zout gebruikt (= 26400 kg). Daarnaast worden bij sneeuwval sneeuwploegen en sneeuwbezems ingezet om de wegen begaanbaar te maken en te houden.

Houdt u uw stoep schoon?

De gemeente is niet verantwoordelijk voor het schoonmaken van de stoepen; daarvoor wordt een beroep op de inwoners gedaan. Wij vragen u om zelf de stoep voor het eigen huis schoon te houden; een kleine moeite, een groot plezier voor voetgangers. Voor het eventueel strooien van de stoep kunt u keukenzout gebruiken. De gemeente verkoopt zelf geen strooizout.

Plan voor gladheidbestrijding

Bij gladheid en sneeuwval ontvangt de gemeente regelmatig telefoontjes: “Kan er in onze straat worden gestrooid?” Of, juist het tegendeel: “Wij willen niet dat er wordt gestrooid zodat de kinderen kunnen spelen.” De gemeente heeft een gladheidbestrijdingsplan opgesteld, waarin precies is vastgelegd waar, hoe en wanneer de gemeente strooit. Wilt u weten hoe er gestrooid wordt bij u in de buurt? Kijk dan op internet.

Twitteraccount Gladheidsbestrijding

De gemeente Barneveld informeert inwoners van 1 november tot en met 31 maart ook door middel van Twitter over de gladheidsbestrijding. Het Twitteraccount is @GladheidBveld.

 Meer informatie kunt u lezen in onderstaande documenten:

Meer informatie

@GladheidBveld

@GladheidBveld

Raadhuisplein 2, 3771 ER Barneveld, T 14 0342 (netnummer niet nodig), E info@barneveld.nl  -  Privacystatement - Proclaimer - Cookies

Website daarom Barneveld