Gevolgde Proces

Samen denken, samen doen

De gemeente Barneveld vond het belangrijk dat inwoners, inwonersgroepen, maatschappelijke organisaties en ondernemers op een actieve manier werden betrokken bij het opstellen van de nieuwe Strategische Visie Barneveld 2030. Dat gebeurt op verschillende manieren, zoals door middel van werksessies, bel- en interviewronden en grotere gebiedsconferenties.

Interviews, werkplaatsen en tussenrapportage

Via een twintigtal interviews en tijdens de werkplaatsen hebben veel inwoners, maatschappelijke organisaties en ondernemers meegesproken en meegedacht over vraagstukken die – in meer of mindere mate – de komende jaren een rol spelen. Wij hebben de inbreng van zóveel inwoners, organisaties en ondernemers erg gewaardeerd. Daarnaast hebben wij zeven strategische doelen geformuleerd.

Onder aan deze pagina vindt u de verslagen van deze werkplaatsen en de Tussenrapportage waarin zowel de uitkomsten van de interviews en werkplaatsen als de strategische doelen zijn beschreven.

Gebiedsconferentie en werksessies

Op 19 november 2015 organiseerde de gemeente Barneveld een gebiedsconferentie over de opgehaalde vraagstukken en de opgestelde strategische doelen. De conferentie bestond uit een actief en afwisselend programma over de vraagstukken en de opgestelde strategische doelen. Er is volop gediscussieerd over de oplossingsrichtingen en over de rolverdeling bij het realiseren van alle ambities.

De oogst van de gebiedsconferentie is in een creatief proces vertaald naar een eerste concept van teksten en opbouw voor de Strategische Visie. Een impressie daarvan treft u hieronder aan (‘The making of…”).

Dat concept is op 25 en 26 januari 2016 besproken met diverse vertegenwoordigers uit de samenleving, verdeeld naar het Sociale Domein en het Fysieke Domein

Internetconsultatie

De volgende stap in het co-creatieproces was een internetconsultatie op basis van een door het College van B&W vrijgegeven conceptversie van de Strategische Visie. Gedurende 2 weken in maart 2016 kon iedereen zijn of haar mening geven over het concept.

Raadhuisplein 2, 3771 ER Barneveld, T 14 0342 (netnummer niet nodig), E info@barneveld.nl  -  Privacystatement - Proclaimer - Cookies

Website daarom Barneveld