Geconsolideerd bestemmingsplan Buitengebied

In het bestemmingsplan Buitengebied wat is vastgesteld op 28 mei 2013, is vastgelegd waar gronden en gebouwen voor gebruikt mogen worden en wat daarvoor gebouwd mag worden. Het bestemmingsplan is te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl.  Sinds 28 mei 2013 zijn al veel (partiële) herzieningen en wijzigingen van het bestemmingsplan Buitengebied 2012 onherroepelijk geworden.  Hierdoor werd het op www.ruimtelijkeplannen.nl steeds lastiger om te bepalen wat het geldende bestemmingsplan was. Om deze reden is een geconsolideerde versie (een werkversie van het plan, zonder juridische status) van het bestemmingsplan Buitengebied 2012 opgesteld. Een geconsolideerd plan heeft geen juridisch bindende status. Voor de juridisch bindende regels en verbeelding wordt verwezen naar het moederplan en de daarop van toepassing zijnde herzieningen inclusief intrekkingsbesluit.

Elke drie maanden wordt het geconsolideerde bestemmingsplan  bijgewerkt.  Op www.ruimtelijkeplannen.nl staat altijd de meest recente versie van het geconsolideerde bestemmingsplan.

Inhoud geconsolideerde plan

In de toelichting van het geconsolideerde plan zijn lijsten opgenomen van  alle partiële herzieningen, wijzigingen en herzieningen die sinds de vaststelling van het moederplan op 28 mei 2013 zijn vastgesteld. Hieronder is aangegeven of en zo ja hoe partiële herzieningen, wijzigingen en herzieningen zijn verwerkt in de geconsolideerde versie.

Herzieningen

Herzieningen zijn uit het bestemmingsplan Buitengebied 2012 gehaald. In de verbeelding van bestemmingsplan Buitengebied 2012 is een gat geknipt. Hiervoor geldt immers de nieuwe herziening. Herzieningen zijn vanaf het moment van ter inzage leggen van het ontwerp uit het plan geknipt.

Partiële herzieningen en wijzigingen

Partiële herzieningen en wijzigingen zijn verwerkt in de regels en de verbeelding van de geconsolideerde versie nadat ze zijn vastgesteld. Als bij een partiële herziening of een wijziging een beroep verwacht wordt, wordt het nog niet na vaststelling verwerkt, maar pas als het onherroepelijk is.

Projectafwijkingsbesluiten (PAB’s)

PAB’s zijn niet opgenomen, omdat ze geen wijziging in het bestemmingsplan hebben aangebracht.

Raadhuisplein 2, 3771 ER Barneveld, T 14 0342 (netnummer niet nodig), E info@barneveld.nl  -  Privacystatement - Proclaimer - Cookies

Website daarom Barneveld