Functieverandering

Omdat veel agrariërs stoppen met hun bedrijf of dat gaan doen, komen schuren en stallen leeg te staan. De gemeente Barneveld stimuleert agrariërs om lege schuren en stallen te slopen om oneigenlijk gebruik en verrommeling tegen te gaan. In ruil daarvoor mag hoogwaardige en passende nieuwbouw worden gerealiseerd. Dat komt de ruimtelijke kwaliteit van het buitengebied van Barneveld ten goede. Voor de boer vormt het een passend alternatief.

Wat zijn de mogelijkheden? Functieverandering kent drie mogelijkheden:

Tekening van gebruikfuncties

  1. De voormalige agrarische bebouwing wordt gesloopt in ruil voor één of meer woningen. Dit wordt ‘functieverandering naar wonen’ genoemd.
  2. De voormalige agrarische bebouwing wordt ingezet voor een niet-agrarisch bedrijf, een maatschappelijke functie of een recreatieve functie. Dit wordt ‘functieverandering naar werken’ genoemd. 
  3. De voormalige agrarische bebouwing wordt ingezet voor het vergroten van een bestaande woning, bijgebouw of voor maatwerksituaties.

Voor de toepassing van het instrument functieverandering zijn twee beleidsdocumenten van belang. Deze kunt u onderaan de pagina downloaden.

De beleidsdocumenten zijn overigens voor een groot deel onderdeel geworden van de afwijkings- en wijzigingsmogelijkheden in het bestemmingsplan Buitengebied dat in 2013 is vastgesteld. 

Raadhuisplein 2, 3771 ER Barneveld, T 14 0342 (netnummer niet nodig), E info@barneveld.nl  -  Privacystatement - Proclaimer - Cookies

Website daarom Barneveld